El capitalisme conté en la seva pròpia natura la crisi com a element de funcionament dinàmic. La crisi per tant, s’ha convertit en un moment recurrent al llarg de la història del capitalisme que ha permès introduir els canvis necessaris per garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. A l’actualitat, el capitalisme es troba immers en una nova crisi que abarca diferents dimensions (financera-immobiliària, alimentària, energètica, climàtica). L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui. Avaluar els diferents impactes socials de la mateixa i quines poden ser les possibles evolucions del capitalisme en el futur (si és que n’hi ha) esdevindran també temes centrals del curs.

CALENDARI

  • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i la seva evolució històrica. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista. S’introduirà també un breu repàs de les crisis més importants de l’historia del capitalisme (crisi de finals del XIX, crisi del 29, crisis dels 60, etc.) així com de les conseqüències més rellevants que han comportat, tant per la gestió del capitalisme com a nivell social.

  • Introducció a les teories de la crisi en el capitalisme. En aquesta sessió es veurà com la crisi representa un moment necessari per la regeneració del capitalisme. S’exposaran els concepte fonamentals bàsics per entendre com es produeix i que representa la crisi en el capitalisme.

  • La crisi actual en el capitalisme. Breu història de la bombolla financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Conceptes de crèdit i risc. Impactes expansius sobre l’economia real i les seves conseqüències sobre l’activitat i els preus.

  • L’explosió de la bombolla financera. El detonant de la punxada. Veure com es transmet la contracció financera a la producció real. Fallades en cadena. Qui és qui en la gestió de la crisi. Actuació dels organisme públics en la gestió de la crisi. Canvis en les receptes tradicionals del neoliberalisme.

  • De la crisi financera a la crisi econòmica. La complexitat de la crisi i els seus impactes socials. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia. En aquesta sessió s’analitzarà com els límits físics del planeta i el canvi climàtic suposen restriccions importants al funcionament de la societat capitalista. Finalment s’avaluarà l’impacte social que la generalització de la crisi està tenint sobre el conjunt de la població.

El curs es realitzarà sota demanda.