El passat mes de juny la CUP de Sabadell va presentar un decàleg de mesures sobre la crisi i l’acte va comptar amb la participació de Jordi Berbis, membre del Seminari d’economia crítica Taifa.

Més informació: La CUP de Sabadell presenta el seu decàleg contra la crisi

La CUP Sabadell ha fet públic un catàleg de 10 mesures de xoc Per una alternativa a l’actual sistema econòmic i social en un acte celebrat al Casal Pere Quart. La xerrada es va obrir amb la intervenció del sabadellenc Jordi Berbis, economista del Seminari Taifa, qui va repassar les causes estructurals de la crisi econòmica, posant èmfasi en la caiguda del valor real dels salaris al llarg dels darrers 20 anys, que ha provocat una economia basada en el crèdit, així com en la consegüent substitució de l’economia real per l’especulativa. Berbis va exposar la tesi, compartida per la CUP que “la crisi no és un error del capitalisme, sinó que el capitalisme porta implícita la crisi, per tant, la seva sortida passa per superar aquest sistema econòmic”.

Seguidament, la primera de les portaveus de la CUP, Gemma Morros, va denunciar el que entenen com a “fórmules que segueixen regint-se pel criteri que ens ha dut a aquesta situació: el de garantir els beneficis a costa de dels drets socials i laborals”, com la desregularització laboral o el rescat d’entitats especuladores.
Afegí també crítiques a mesures “populistes i improvisades que no van a l’arrel del problema”, entre les quals va incloure els FEIL, o l’anunci de dotacions d’ordinadors a les escoles o les que “són del tot contraproduents”, com el retorn dels 400€ de l’IRPF o els ajuts al lloguer que no han fet sinó mantenir els preus a l’alça.

Finalment, el també portaveu de la CUP Ernest Espinós va exposar el decàleg de mesures proposades per l’organització independentista, algunes de nivell local, i altres a nivell més general, que pretenen “avançar en el camí de la construcció d’un nou sistema, capaç de garantir a la classe treballadora el fruit del seu esforç, i al conjunt de la humanitat unes condicions de vida dignes”

Aquestes mesures són:

1. Nacionalització per part del govern català dels sectors estratègics que generen grans beneficis: el sector energètic i part de les telecomunicacions.

2. Nacionalització de les entitats financeres que recorrin als recursos públics, creant un institut català del crèdit a empreses i professionals.

3. Participació i control públic de les grans empreses que rebin subvencions, essent condició indispensable per aquestes el manteniment dels llocs de treball i les condicions laborals.

4. Destinar un 6,5% del PIB a una única xarxa pública educativa que garanteixi la igualtat de drets, la integració social i la capacitació tècnica i cultural dels estudiants.

5. Construir un únic sistema sanitari català públic i de qualitat que garanteixi l’assistència universal i crear ocupació des dels municipis en el sector de l’atenció a les persones amb problemes de dependència.

6. Actuar sobre els milers d’habitatges tancats, sense descartar-ne l’expropiació, per tal de crear un significatiu mercat de pisos de lloguer a preu públic

7. Polítiques urgents de racionalització de la despesa corrent i d’anul·lació de la despesa supèrflua per part de les administracions: reducció dràstica dels càrrecs de confiança i de la despesa en propaganda, protocol i representació.

8. Reducció dràstica de la despesa militar i dels pressupostos de les conselleries i regidories d’Interior i Governació.

9. Prioritzar i intensificar les inversions en infrastructures de transport col·lectiu, en la xarxa telemàtica, en noves tecnologies i en recerca i desenvolupament (r+d).

10. Garantir que l’atur no suposarà en cap cas la conculcació dels Drets Fonamentals de la persona: renda bàsica garantida, ni desnonaments, ni expulsió de nouvinguts