Els mecanismes que s’apliquen per sortir d’una crisi, són els que ens porten a la següent

La membre del Seminari Taifa reflexiona sobre les causes estructurals de la crisi econòmica actual i fa una revisió crítica de les mesures que s’estan proposant globalment.

Algunos comentarios más sobre el pacto de rentas

Se está presentado ‘el pacto de rentas’ como uno de los más importantes instrumentos para enfrentar el rápido aumento de precios que está experimentando la economía española. ¿Qué supone una política de rentas? Que los salarios no crezcan o crezcan considerablemente por debajo del aumento de precios. Esta política afecta seriamente la distribución del producto social

La inflación y la situación de la clase obrera

Los precios están subiendo día tras día. Ante esta subida, la clase obrera sólo tiene dos alternativas: o luchar para defender su nivel de vida o empobrecerse.

Marx, el treball domèstic, El Capital i la vida

Aquest article, basat en les notes de la presentació del llibre inèdit « El treball domèstic, El Capital i la vida» (Historical Materialism Barcelona 2021) aborda la qüestió de la reproducció social i aposta per recuperar la centralitat del concepte «treball».

Fem una Educació Econòmica Crítica i Plural

aquest dossier per una educació econòmica crítica i plural, treballat per membres de taifa i altres col·laboradores. El dossier es pot descarregar en català o castellà des dels següents links

Curs “Per entendre el capitalisme” 2022

El dimecres 20 de abril comença una nova edició del curs “Per entendre el capitalisme” del seminari d’economia crítica Taifa. Inscripcions a seminaritaifa@seminaritaifa.org. Preu 30€ (opció de beca).

El preu de l’electricitat és una qüestió de relacions de poder

El 2016, quan ja eren palesos els efectes de la nova onada de la crisi capitalista en el conjunt de la societat, el Seminari Taifa vam publicar un informe sobre la despossessió de la vida quotidiana. Presentàvem els processos de despossessió com l’establiment de mecanismes per a la transferència de renda, patrimoni o actius des de determinats col·lectius envers d’altres i l’espoli de determinats espais i recursos naturals.

És en el marc d’aquest joc de poder en el que s’ha d’analitzar la situació actual d’augment constant del preu de la llum i de repercussió del mateix en els preus al consum i, per tant, en la renda i capacitat adquisitiva de les persones. Per tal de fer aquesta anàlisi de forma molt breu, en aquest bloc explicarem les següents qüestions. En primer lloc, explicarem que el preu de l’electricitat és un preu polític; en segon lloc, per què enguany, s’ha generar una situació que ha propiciat aquest augment del preu?, i per últim, relacionarem aquest fet amb la inflació i l’escenari que albirem.