Seminari d’economia crítica Taifa

El seminari Taifa és un espai auto-organitzat, dedicat a l’autoformació i la divulgació de la crítica de l’economia política, amb l’objectiu de contribuir a la transformació de la societat actual envers una societat no capitalista mitjançant la creació i l’impuls del pensament crític des de i per als moviments socials.

Els principis que inspiren tant la visió de la societat alternativa que Taifa té com la seva forma de treballar, estan ben resumits en la següent bruixola-matriu:

  • Un règim de reproducció comunitari. Que no exploti a les persones ni malbarati recursos. Desmercantilització de la natura. Potenciació del valor d’ús. La justícia i la igualtat són més importants que el creixement, la eficàcia i la eficiència. Combat contra el patriarcat.
  • Que el sistema de propietat proposat sigui col·lectiu. No a la propietat privada.
  • Un sistema de distribució equitatiu. Accés assegurat als béns i serveis que satisfacin les necessitats materials (encara que no es treballi assalariadament). No es pot tolerar la pobresa.
  • Una gestió del poder horitzontal. Igualitària i no jeràrquica. Totes les persones tenen els mateixos drets i obligacions, cap responsable “tècnic” ha de substituir a la ciutadania en l’exercici del seu poder de decisió. Les decisions han de ser polítiques.
  • Que el sistema de valors i afectes proposi i potenciï el bé comú. El benestar social i comunitari es prioritari sobre el benestar individual, però aquest també és important.

Activitats

El seminari d’economia crítica Taifa desenvolupem diferents tasques i estudis, dividides en dos eixos d’activitats:

Activitat interna o auto-formació dels membres del seminari. Formada per diferents grups d’estudi dedicats a l’estudi d’autors i textos, debats, etc., dirigits a la formació permanent. Impliquen una major continuïtat.

Activitat externa o de divulgació i formació. Organització de cursos i xerrades de caràcter més divulgatiu, participació en mitjans de comunicació, edició de materials (com ara els informes d’economia crítica), divulgació etc. Tot encaminat a tenir una incidència política en l’esdevenir d’una societat alternativa al sistema actual.


Com ens financem

Tot tipus de treball individual o col·lectiu que realitzin les persones membres de TAIFA en qualsevol dels seus aspectes s’entén que es realitza de forma gratuïta, en sintonia amb el principi de suport mutu.

Taifa no ha rebut mai cap tipus de subvenció, ajut institucional o de caràcter extern a la seva activitat i es proposa continuar sense demanar o rebre aquest tipus d’ajuts econòmics.

Per la realització de cursos o altres activitats, Taifa cobrarà per l’import dels viatges i allotjament necessari de les persones que imparteixin l’activitat, a més d’una quantitat reduïda pel curs impartit. Si algun col·lectiu no pogués pagar aquest import, Taifa, considerarà la situació i tindrà la màxima disposició per realitzar-lo de forma gratuïta.


Estàs interessat/da en participar-hi?

Si després de llegir tot això estàs interessat/da en participar, simplement cal que et posis en contacte amb nosaltres. Pots fer-ho a través per correu electrònic (seminaritaifa@seminaritaifa.org), personalment a través d’algun membre del seminari o simplement venint un dia personalment a alguna de les reunions dels grups de treball.

Si vols saber més, pots veure els principis complet de TAIFA.