Seminaris i grups de treball

Tenen una voluntat d’autoformació a llarg termini en els camps d’estudi de l’economia crítica. Aquests seminaris acostumen a tenir una durada d’entre 1 i 3 anys, en funció del ritme d’estudi del grup i de les necessitats que sorgeixin. Aquests grups gaudeixen de total autonomia per aprofundir en els temes que es considerin més rellevants. Els grups de treball són la part central de l’organització descentralitzada de TAIFA. Aquests grups acostumen a reunir-se un cop al mes, la durada dependrà principalment dels interessos i seguiments del mateix grup. Trobem doncs, diferents tipologies de grups:

Grups que es repeteixes anualment o bianualment, i que tindran l’acompanyament d’un coordinador i en els casos necessaris es comptarà amb la participació d’altres companys del seminari Taifa per abordar temes en els quals tenen més coneixement.


Grups d’estudi

Crítica a l’Economia Ortodoxa (CEO): grup d’estudi de la història de les escoles de pensament econòmic. Basat en el recull d’articles del llibre de Taifa “Crítica a l’Economia Ortodoxa”

Introducció a l’Economia Crítica (IEC): introducció a la teoria marxista.

Lectura conjunta del Capital de Karl Marx

També hi ha grups creats segons interessos dels membres de TAIFA, que durant un període de temps d’uns quants anys s’anirà treballant una temàtica més concreta.

Lectura dels Grundrisse de Karl Marx

Municipalisme: grup d’estudi sobre municipalisme. Tenen un curs on es planteja el municipalisme com a front alternatiu davant del capitalisme.

Feminisme marxista: estudi de la societat patriarcal des d’una perspectiva marxista.

Teoria Econòmica: formació i seguiment de les darreres publicacions i teoritzacions en economia.

Tecnologia: Nou grup de treball per analitzar el capitalisme digital: plataformes, solucionisme, alternatives i lluites.


Grups estructurals i logístics

Aplicada: s’encarrega d’escriure els informes d’economia del seminari.

Formació: Prepara i imparteix els cursos que oferim.

Comunicació

Preparació de generals


Tots aquests grups es troben un cop al trimestre a l’Assemblea General, per intercanviar inquietuds, situacions dels grups, prendre decisions col·lectives, i sobretot, per la creació de coneixement comú.

Dins de Taifa

Vols demanar més informació o apuntar-te a un grup?