Seminari d’Economia Crítica Taifa

Carrer Sant Pere Més Alt 25
08006 Barcelona
seminaritaifa@seminaritaifa.org
http://seminaritaifa.org