La revista Economía Crítica y Crítica de la Economía (ECCE) es fa ressò dels cursos i materials elaborats pel seminari d’economia crítica Taifa en un article que preten recollir diferents propostes sorgides de de l’àmbit de l’economia crítica en els darrers i els propers mesos.