TAIFA06: Apuntes para entender la crisis

Informe 6: apuntes para entender la crisis

Informe 6: apuntes para entender la crisis

Ja està disponible per a la seva descarrega en pdf el darrer número de la sèrie informes de economía, el número 6, en aquesta ocasió dedicat a les causes i la dinàmica de les crisis en el capitalisme.