Arrenca el primer Fòrum sobre Inclusió Social i Ciutadania

Amb el títol ‘On som a la crisi? Cap on anem i cap on voldríem anar?’, Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la UAB, i membre del Seminari d’Economia Crítica TAIFA, ha ofert una conferència crítica amb el sistema neoliberal que ha portat fins a l’extrem les situacions d’exclusió social. Etxezarreta ha explicat que “la distribució de la riquesa està evolucionant cap a una disminució de les classes mitjanes”, i que la crisi actual no s’explica només per la crisi financera sinó també per la disminució dels salaris, que va provocar en un primer moment el sobreendeutament familiar i finalment la crisi de consum.

La catedràtica d’economia aplicada creu que també cal analitzar la situació actual des del punt de vista dels treballadors ja que “el perill està en convertir-nos en una zona franca sense legislació laboral, és a dir treballadors venuts al capital”. Etxezarreta també s’ha mostrat crítica amb el paper de l’Estat en aquesta situació, quan ha afirmat que “la seva funció és legitimar el sistema actual, que la societat accepti el model i no es revolti”. A més ha denunciat que “per salvar el sistema de finançament, no feia falta salvar els financers”, ja que de fet l’Estat podia haver creat un sistema de finançament públic. En aquest capítol també ha posat en entredit el fet que s’hagi ajudat als bancs però no a les persones. Per contra creu que “una bona reforma fiscal a Espanya hauria pogut evitar les famoses retallades”.

Etxezarreta també s’ha mostrat escèptica amb les alternatives al model econòmic actual. Referint-se a les teories del decreixement creu que “dins el sistema capitalista no són aplicables ja que quan no hi ha creixement augmenta l’atur”. Per tant aquestes teories només es poden considerar en una societat alternativa, no capitalista.

El fòrum

Durant els dies 2 i 3 de juny el fòrum serà un espai de trobada, reflexió i treball on hi participaran un centenar de professionals del camp social, educatiu, de la salut i l’economia. El fòrum pretén detectar i identificar quin és l’estat de la qüestió en el terreny social, partint des de diferents àmbits professionals, amb l’objectiu de compartir reflexions i arribar a acords que posteriorment es traslladaran a les administracions competents.

La metodologia és que a l’inici de cada dia del Fòrum comenci amb una conferència inicial. Posteriorment el debat es realitzarà per grups. Durant el primer dia, les reflexions se centraran en cercar elements d’anàlisi de les noves dinàmiques socials i identificar quins conceptes són bàsics per a elaborar nous discursos; el segon dia, en canvi, se centraran en quines estratègies d’intervenció cal endagar i prioritzar per donar resposta a les necessitats detectades.

Mentre que l’Escola d’Estiu feta durant els darrers 20 anys tenia com a objectiu proporcionar una formació especialitzada de forma intensiva, la intenció d’aquest nou fòrum és oferir un espai d’anàlisi als professionals i especialistes del camp social, per a què puguin plantejar posicionaments crítics, noves estratègies d’intervenció social, així com nous rols professionals.

Tot i que el Fòrum és ofert a professionals i especialistes del camp, les aportacions i el debat es podran seguir via Twitter mitjançant el hashtag #forumsergi2011.

Font: Social.cat