Jornada de debat Democràcia i Economia¡ia
Dissabte 30 d’abril de 2011, 10:00h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
C/ Ribes, 14, Barcelona
(Metro Marina i Arc de Triomf)

Miren Etxezarreta. Catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la UAB i membre del Seminari Taifa.

Jordi Roca Jusmet. Doctor en Economia. Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la UB. Especialitzat en economia ecològica.

Ramón Franquesa. Professor de Economia Mundial de la UB.

Luciano Vasapollo. Economista. Professor de l’Universitá degli Studi di Roma La Sapienza.

Entenem que l’actual crisi econòmica està demostrant, la nul·la capacitat de control i de decisió dels governs i per suposat dels ciutadans respecte de les mesures econòmiques.
L’economia no depèn de la voluntat popular sinó de la voluntat dels mercats. Ens replantegem quin sentit té la democràcia des d’un punt de vista econòmic a la societat capitalista.
La major part de les propostes per sortir de la crisi es basen en la cerca de mesures que permetin tornar a créixer econòmicament. Vivim, però, en un món on els recursos i les fonts d’energia són limitats i any rere any constatem els seus límits.
Es produeix, doncs, una forta contradicció entre el creixement econòmic, per una part i la supervivència de les generacions futures, per una altra. Volem reflexionar sobre alternatives econòmiques que permetin la satisfacció de les necessitats de la generació actual sense que això suposi comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures.

Organitza: Espai Marx