Durant el segon trimestre de 2012 el Seminari d’Economia Crítica Taifa realitzarem els cursos “Per entendre la crisi” a les ciutats de Girona, Martorell, Barcelona, Zaragoza i Santander.

També podeu consultar el calendari de xerrades al web: http://seminaritaifa.org/calendari/
Esperem sigui del vostre interès i agraïm que feu difusió dels actes.

Curs: Per entendre la crisi
El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen importants crisis de manera recorrent. La crisi també és un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui.

 • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les seves crisis. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista i la seva dinàmica contradictòria.
 • Crisi financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Expansió i explosió de la bombolla financera.
 • Crisi econòmica. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia i analitzar les causes de la crisi des de la dinàmica de l’economia productiva. Acomiadaments, tancaments, caiguda de la producció.
 • Crisi del deute. Entendre els mecanismes pels quals l’endeutament exterior (públic, però sobretot privat) es converteix en un dels principals problemes dels països centrals.
 • Del deute a les retallades. Entendre la relació entre la crisi del deute i les polítiques que s’estan duent a terme, tant al nostre país com en el conjunt dels països de la UE, per tal que el cost de la crisi recaigui sobre les classes populars.
 • Cercant sortides a la crisi… Alternatives al capitalisme. Quina sortida a la crisi ens espera? Sortir de la crisi o sortir del capitalisme? Discussió al voltant de les perspectives de futur i de la necessitat de construir alternatives al capitalisme.

LLOCS:
GIRONA: Estació Jove.

Organitza: CUP-Girona (girona@cup.cat)
Horari del curs: 19:30h. Aportació: 15€
Calendari:
1.- Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les crisis. 2 de maig de 2012.
2.- Crisi financera i econòmica. 9 de maig de 2012.
3.- Crisi del deute. 16 de maig de 2012.
4.- Del deute a les retallades. 23 de maig de 2012.
5.- Cercant sortides a la crisi… Alternatives al capitalisme. 30 de maig e 2012.

MARTORELL: AV El Pla. C/Pintor Magí Oliver, 5 bxs. (plç. Onze de Setembre)
Organitza: CUP-Martorell
Inscripció prèvia: cupmartorell@gmail.com. Aportació: 20€
Horari del curs: 18:30h.
Calendari:
1.- Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les crisis. 11 de maig de 2012.
2.- Crisi financera i econòmica. 18 de maig de 2012.
3.- Crisi del deute. 25 de maig de 2012.
4.- Del deute a les retallades. 1 de juny de 2012.
5.- Cercant sortides a la crisi… Alternatives al capitalisme. 8 de juny de 2012.

BARCELONA: La Cruïlla. C/Sardenya, 256 (1a i 2a xerrada). Plaça del Fort Pienc (3a xerrada).
Horari xerrades: 20h.
Calendari:
1.- Crisi econòmica i laboral. 4 de maig de 2012.
2.- Del deute a les retallades. 25 de maig de 2012.
3.- Cercant sortides a la crisi… Alternatives al capitalisme. 12 de juny de 2012.

Curso: Para entender la crisis
El capitalismo contiene en su propia naturaleza profundas contradicciones que provocan importantes crisis de manera recurrente. La crisis también es un elemento imprescindible para introducir los cambios necesarios para garantizar el funcionamiento futuro del capitalismo como sistema social hegemónico. El objetivo del curso se centrará en comprender la dinámica de la crisis en el capitalismo, así como analizar y comprender los elementos fundamentales que conforman la crisis del capitalismo hoy.

 • Elementos fundamentales para entender el funcionamiento del capitalismo. En esta sesión se introducirán los elementos esenciales que nos han de permitir entender cuáles son las relaciones sociales fundamentales y las instituciones clave que rigen el funcionamiento del sistema capitalista y su dinámica contradictoria.
 • Crisis financiera. Entender los mecanismos del capital financiero, como este se aleja de la producción real. Expansión y explosión de la burbuja financiera.
 • Crisis económica. Entender los mecanismos que provocan la generalización de la crisis al conjunto de la economía y analizar las causas reales de la crisis des de la dinámica de la economía productiva. Despidos, cierres, caída de la producción.
 • Limites del capitalismo. Entender los elementos intrínsecos a la dinámica de acumulación capitalista que operan como sustrato de la crisis.
 • Crisis de la deuda. Entender los mecanismos a través de los cuales el endeudamiento exterior (público, pero sobretodo privado) se convierte en uno de los principales problemas de los países centrales.
 • Buscando salidas a la crisis. Alternativas al capitalismo ¿Qué salida a la crisis nos espera? ¿Salir de la crisis o salir del capitalismo? Discusión alrededor de las perspectivas de futuro y de la necesidad de construir alternativas al capitalismo.

LUGARES
ZARAGOZA: Centro Social Librería La Pantera Rossa.
San Vicente de Paúl 28, Zaragoza.
Horario: Viernes 4 de mayo de 17h a 20:30h
Sábado 5 de mayo de 10:30h a 13:30h y de 17:30h a 20:30h
Domingo 6 de mayo de 10:30h a 13:30h
Dirección de Contacto: curso_capitalismo@yahoo.es
SANTANDER:
Horario: Sábado 2 de junio y domingo 3 de junio.
Lugar a concretar. Se podrá consultar en la web. http://seminaritaifa.org/calendari/

5 respostes

Els comentaris estàn tancats.