Un any més el seminari d’economia crítica Taifa presenta els cursos que oferirà a Ecoconcern durant el curs 2011-2012. Aquests cursos estan pensats per oferir un marc que permeti entendre la situació i la dinàmica econòmica d’aquesta societat en la que vivim sense requerir coneixements específics d’economia. Com no podia ser d’altra manera la crisi ocupa un paper central en la proposta.

Per aquest primer trimestre proposem un curs “Per entendre la crisi” que permeti entendre tant les causes subjacents darrera la crisi actual com els esdeveniments més recents. (Data d’inici: 6 d’octubre)

De cara al 2012 proposem un curs “Per entendre el capitalisme actual” que ens permeti entendre quines són les dinàmiques essencials del capitalisme i quins poden ser els escenaris de futur.

A més volem donar continuïtat al cicle de xerrades d’actualitat que iniciàrem l’any passat i començarem el dimarts 15 de novembre amb una xerrada sobre els esdeveniments més recents de la crisi actual.

Com cada any també oferim els cursos regulars del seminari Taifa

L’objectiu del Seminari Taifa és entendre quins són els elements que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar en la transformació d’una societat més justa, satisfactòria i ecològicament viable, pel conjunt de totes les persones.

Més informació i inscripcions:
http://cursos.seminaritaifa.org
cursos@seminaritaifa.org
Tríptics: Tríptic 2011 Color, Tríptic 2011 (B/N)