El passat 19 de març es van trobar una trentena de persones per reflexionar i debatre sobre el capitalisme i la crisi: causes, conseqüències i mecanismes locals de canvi.

L’acte va ser presentat per l’Anna Víctor, membre de l’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Martorell, i va comptar amb dues ponències.

La primera va anar a càrrec de l’Ivan Gordillo, que forma part del Seminari d’Economia Crítica Taifa, un col·lectiu vinculat als moviments socials de l’esquerra en general que fa un anàlisi econòmic des d’una perspectiva crítica. La seva exposició va girar entorn de qüestions com la fallida de l’economia financera, el paper de les agències rating i la titularització en l’increment del risc global amb la crisi hipotecària del 2007 i la crisi de l’economia real.

La segona ponència va anar a càrrec del Jordi Berbis, economista i militant de l’Esquerra Independentista de Sabadell (i també membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa), i es va centrar en les conseqüències de la crisi: l’atur, les execucions hipotecàries i els desnonaments, les retallades i la privatització dels serveis públics, alhora com una conseqüència política. També va fer referència a les iniciatives que sorgeixen de la base i que actuen ja, com ara la plataforma d’afectats/des de les hipoteques, així com la necessitat de portar a terme pràctiques contràries al capitalisme.

Finalment, es va iniciar un debat amb diferents intercanvis entre les persones assistents en relació al rescat de la banca privada, de la retallada de les pensions, el municipalisme de base com a model alternatiu i de canvi, etc.

Font: A Martorell