XABIER GRACIA | La Directa 28/04/2014

La nova Marx-Engels-Gesamtausgabe o MEGA2 és un dels més grans esforços editorials internacionals per a publicar les obres complertes de Marx i Engels. I és que, tot i l’àmplia repercussió que el marxisme va tenir durant el passat segle, encara avui no tenim una edició completa i científica dels escrits de Marx i Engels. Cert és que no es pot entendre la historia de la difusió i edició de les obres de Marx i Engels sense tenir en compte la historia convulsa del moviment obrer i les seves organitzacions. La primera temptativa de publicació de les obres complertes, la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) no es va iniciar fins els anys 20 del segle passat sota l’impuls de D. B. Riazanov, director de l’Institut Marx-Engels de Moscú qui, com assenyala Manfred Neuhaus, va generar les bases histórico-filològiques de la tradició acadèmica per a l’edició de les obres de Marx i Engels. Gràcies a l’esforç i les competències editorials de Riazanov, en un clima cada vegada més advers, es va aconseguir editar una part important dels treballs de joventut de Marx: Sobre la crítica de la filosofia hegeliana del dret públic el 1927, els Manuscrits econòmic-filosòfics del 1844 i La ideología alemanya el 1932. El 1933 es varen publicar els treballs preparatoris de El capital com el Capítol VI inèdit i entre el 1939 i 1941 els Lineaments fonamentals de la crítica de la economia política coneguts popularment com Grundrisse. El començament del final del projecte d’editar les obres complertes de Marx i Engels, sota estrictes criteris editorials i filològics, va arribar amb les purgues stalinistes dels anys 30 quan Riazanov va ser falsament acusat d’organitzar una conspiració menxevic i detingut juntament a altres suposats instigadors, entre els quals es trobava una altra de les ments més lúcides del marxisme rus, l’economista Isaak Rubin.

Per tot això, el projecte de la MEGA2, començat a Alemanya al 1975, en el que hi participen acadèmics de varies disciplines i de diferents nacionalitats (actualment sense cap tipus de tutela política) té una importància i un abast fonamental pel camp d’estudis marxista i de les ciències socials.

La publicació completa de totes les obres de Marx i Engels, en tots els nivells del seu desenvolupament, suposa l’accés a una part fonamental del llegat dels pensadors alemanys fins avui, inaccessible. La MEGA2 s’organitza en quatre seccions: la primera incorpora totes les obres dels dos pensadors alemanys, articles i esborranys, excloent El capital; la segona inclou El capital i els estudis preliminars des de 1857; la tercera secció està dedicada a l’enorme correspondència de Marx i Engels incloent les cartes dirigides a ells; mentre que el quart apartat annexa els extractes d’estudi, anotacions i comentaris al marge de Marx. Com es ben sabut Marx va adquirir en els seus anys d’universitari l’hàbit de compilar quaderns amb extractes i resums dels llibres que llegia. Aquest apartat de la MEGA2 inclou els extractes i anotacions que reflecteixen l’ampli espectre dels interessos de Marx: filosofia, art, religió, política, dret, literatura, historia, economia política, geologia, mineralogia, agronomia, etnologia, química, física…Dels 114 volums projectats en 122 toms ja s’han publicat un total de 58; 18 a partir de l’inici del projecte, cadascun dels quals està format per dos llibres: el text més l’aparell crític. Es tractarà doncs, d’una edició científica de més de 244 toms en total.

I és que malgrat tants enterradors de fantasmes, Marx segueix sent el crític més mordaç del capitalisme i un dels grans pensadors de l’emancipació humana. Aquests 7 anys de crisis i la pornografia del poder exhibit bavosament no han fet més que reavivar l’interès per l’obra de Marx. I perdoneu-me la gosadia, però estic segur que al segle XXI el vell Moro -com li deien les seves filles afectuosament-, seguirà donant molta guerra…de classe, per descomptat.

Article original: La Directa