Entrades

L’objectiu del curs és la presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants del capitalisme actual immers en una profunda crisi tot analitzantla seva evolució i les conseqüències pel conjunt de la societat. Des del seminari Taifa proposem una anàlisi de conjunt de la societat capitalista, una aproximació sistèmica que aborda els àmbits de la despossessió social i ecològica, de la dominació patriarcal i de l’explotació laboral. Proposem una explicació, destinada a un públic general, sobre com funciona el sistema productiu i financer, el rol del diner i el mercat en la nostra societat així com el paper de l’Estat i la política econòmica dels governs en l’actual era neoliberal. Aquesta totalitat capitalista està protagonitzada per un conflicte de classes que posa de relleu les múltiples contradiccions del sistema i els propis límits del capital.

per_entendre-el-capitalisme_2016Sessions del curs:

  • Sessió 1: La societat en la que vivim: una sessió panoràmica. En aquesta sessió s’analitza la dinàmica de funcionament del capitalisme com a sistema econòmic i social. S’identifiquen els elements centrals que permeten la inserció de les persones en la nostra societat així com les vies d’exclusió i marginació social. Queden ben definits els elements socioeconòmics estructurals que ens ajuden a comprendre el capitalisme. Es farà una breu introducció de les crítiques de l’economia ortodoxa i un breu repàs de la història del capitalisme fins els nostres dies.
  • Sessions 2 i 3: L’estructura fonamental de l’explotació, la dominació i la despossessió en el capitalisme. S’analitza de forma assequible i rigorosa com actua el mecanisme central d’explotació del capital a partir de la teoria laboral del valor de Marx. S’assenyala tant el paper central del treball i el procés productiu en el capitalisme com l’opressió patriarcal i l’espoli mediambiental. S’explicarà també el mecanisme d’acumulació per despossessió que permet al capitalisme obtenir nous espais de valorització del capital a través de la privatització, l’expansió geogràfica i la mercantilització de la vida.
  • Sessió 4: El sistema productiu, canvis en l’organització del treball i lluita de classes. A partir de l’estructura de l’empresa s’analitza com funciona la producció en el capitalisme. S’estudien els diferents canvis que en els darrers anys s’han anat introduint en les formes d’organització empresarial i productives per continuar assegurant la reproducció del capitalisme a partir de l’explotació de la força de treball. Aquest mode de producció genera una separació en classes de la nostra societat, conflicte central que caracteritza el capitalisme.
  • Sessió 5: El sistema financer i el diner. S’exposa el procés a través del qual en l’actual societat capitalista el diner es crea a través del mecanisme de crèdit de les entitats financeres. L’ampli desenvolupament del sistema de crèdit i les finances ha provocat una desproporció entre el sector financer i el sistema productiu generador de valor. S’analitza els canvis en la forma del diner i la tendència a la financiarització de l’economia les darreres dècades. El diner representa molt més que un mitjà d’intercanvi, reserva i pagament. Hi cosifica una serie de relacions de classe i conté un alt component ideològic.
  • Sessió 6: El paper i la natura de l’Estat i la politica economica. En aquesta sessió es treballa el paper de l’Estat en la societat capitalista com una de les institucions centrals que garanteixen el procés d’acumulació. S’exposa també l’evolució de l’Estat d’acord amb la dinàmica del capitalisme en cada moment històric i en particular el rol que està tenint en la crisi actual. En contra de la falsa idea establerta l’Estat i la seva política econòmica ha estat un agent actiu en portar a terme l’agenda neoliberal i facilitar la internacionalització del capital.
  • Sessió 7: Crisis i límits del capitalisme. Una visió general de les principals fases de la crisi actual i dels esdeveniments de més recent actualitat per tal de poder analitzar en quina situació ens trobem i poder entendre quina pot ser la tendència més immediata. De manera més estructural, analitzarem com la pròpia dinàmica del capitalisme engendra profundes contradiccions en si mateixa. Aquesta dinàmica intrínseca es la que provoca greus crisis que amenacen el conjunt del sistema. No obstant, el capitalisme ha demostrat en reiterades ocasions una gran capacitat regenerativa. Analitzar aquestes contradiccions, les limitacions i els perills que suposen per l’acumulació serà el tema principal d’aquesta sessió.

 

Aquest curs es realitzarà al Centre Sant Pere, C/ Sant Pere Més Alt, 25, 08003 Barcelona. Consulta al mapa com arribar-hi.
Horari: 19h.
Dates: 20, 27 d’octubre, 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre (2016).
Inscripcions: seminaritaifa@seminaritaifa.org.
Aquest curs té un preu de 30 Euros. Si t’interessa el curs però aquest preu et suposa un problema escriu-nos!
Per a aquest mateix curs en altres indrets o altres cursos consulta el calendari.

XABIER GRACIA | La Directa 28/04/2014

La nova Marx-Engels-Gesamtausgabe o MEGA2 és un dels més grans esforços editorials internacionals per a publicar les obres complertes de Marx i Engels. I és que, tot i l’àmplia repercussió que el marxisme va tenir durant el passat segle, encara avui no tenim una edició completa i científica dels escrits de Marx i Engels. Cert és que no es pot entendre la historia de la difusió i edició de les obres de Marx i Engels sense tenir en compte la historia convulsa del moviment obrer i les seves organitzacions. La primera temptativa de publicació de les obres complertes, la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) no es va iniciar fins els anys 20 del segle passat sota l’impuls de D. B. Riazanov, director de l’Institut Marx-Engels de Moscú qui, com assenyala Manfred Neuhaus, va generar les bases histórico-filològiques de la tradició acadèmica per a l’edició de les obres de Marx i Engels. Gràcies a l’esforç i les competències editorials de Riazanov, en un clima cada vegada més advers, es va aconseguir editar una part important dels treballs de joventut de Marx: Sobre la crítica de la filosofia hegeliana del dret públic el 1927, els Manuscrits econòmic-filosòfics del 1844 i La ideología alemanya el 1932. El 1933 es varen publicar els treballs preparatoris de El capital com el Capítol VI inèdit i entre el 1939 i 1941 els Lineaments fonamentals de la crítica de la economia política coneguts popularment com Grundrisse. El començament del final del projecte d’editar les obres complertes de Marx i Engels, sota estrictes criteris editorials i filològics, va arribar amb les purgues stalinistes dels anys 30 quan Riazanov va ser falsament acusat d’organitzar una conspiració menxevic i detingut juntament a altres suposats instigadors, entre els quals es trobava una altra de les ments més lúcides del marxisme rus, l’economista Isaak Rubin. Llegir més

XABIER GRACIA | La Directa 18/03/2013

Ho reconec, quan escolto parlar als poderosos de llibertat i mercat se’m regiren les vísceres. I no em queda més remei que reconèixer que la contrarevolució neoliberal compta entre els seus èxits amb l’àmplia acceptació popular que una economia mercantil capitalista, fundada sobre la propietat privada, és una economia que garanteix els majors nivells de llibertat dels seus agents: llibertat de mercat, llibertat d’empresa, llibertat d’elecció del consumidor, llibertat contractual dels treballadors, etc. Així, el mercat, a més de ser la millor manera de promoure el benestar de l’ésser humà i optimitzar els recursos, és una de les institucions fonamentals mitjançant la qual es garanteixen les llibertats individuals de les persones. Les relacions d’intercanvi pressuposen relacions entre individus lliures propietaris i el mercat és concebut com un camp de la llibertat d’acció dels agents econòmics.

Llegir més

IVAN GORDILLO | La Directa – 05/02/2013

L’aportació teòrica més important de Karl Marx, juntament amb la teoria del valor –o teoria de l’explotació– és la teoria del fetitxisme. El caràcter fetitxista fa referència a la dinàmica de les pròpies relacions socials d’encobrir o velar la seva dimensió social i històrica en el procés central de producció i intercanvi de mercaderies. Això fa referència al mode de producció sota un règim de propietat que separa les persones que posseeixen només la força de treball d’aquelles que posseeixen també mitjans de producció on les primeres entreguen, en la producció, més treball del que reben a canvi del salari. Aquest treball alienat es cosifica en les mercaderies fins al punt que no veiem relacions socials sinó coses, que se’ns apareixen mistificades en el mercat on sembla que es manifestin els atributs socials de l’intercanvi entre coses produïdes per negocis lliures de persones lliures en condicions justes. Els determinants socials s’oculten darrere de falses lleis econòmiques que se’ns apareixen com naturals. La teoria del fetitxisme ens ensenya aquesta capacitat d’emmascarar, també gràcies a la ideologia, que darrere les aparences es troben unes relacions socials de submissió i explotació.
Llegir més

Introducció a l

Introducció a l’economia crítica

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una aproximació a les idees bàsiques de l’economia marxista. No pretén un coneixement ampli i en profunditat sinó una primera aproximació en termes d’un coneixement elemental però rigorós, que serveixi per a aquells que més endavant vulguin profunditzar en l’estudi del pensament econòmic crític o que vulguin integrar-se en altres grups de treball del seminari d’economia crítica Taifa.

La participació en aquest grup de treball es pot combinar amb la participació en els altres grups regulars del seminari d’economia crítica Taifa.

Les sessions de treball seran mensuals, els dimarts, a EcoconcernMare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona
de 19:00 a 22:00 hores.
Data d’inici: 14/10.
Consulta al mapa com arribar-hi.

L’objectiu és iniciar-se en el coneixement del mètode d’anàlisi econòmic marxista. El capital, obra central de Karl Marx és, com han assenyalat alguns autors, una ontologia de la societat contemporània. Es tracta d’una obra d’enorme rellevància per a la comprensió de la societat actual en la qual la generalització de la forma mercantil capitalista i la seva contrapartida, els diners, és cada vegada més la forma dominant de les relacions socials.

Metodologia del curs

Lectura individual i posada en comú de la lectura realitzada en sessions conjuntes que es realitzen amb una periodicitat mensual.

La participació en aquest grup de treball es pot combinar amb la participació en els altres grups regulars del seminari d’economia crítica Taifa.

Les sessions de treball seran mensuals, els dimarts, a EcoconcernEcoconcern- Innovació Social
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona
de 19:00 a 22:00 hores.
Data d’inici: 08/10.
Consulta al mapa com arribar-hi.

El pasado 29 de noviembre nos reunimos en Barcelona los compañeros de dos grupos de lectura de El capital (Seminari Taifa y el Grup de Juny) para realizar un seminario con el filósofo peruano Levy del Águila. El seminario tuvo como objetivos abordar las bases de la filosofía antropológica de Marx.

Nuestro objetivo era fundamentar la centralidad del trabajo en la obra de Marx y su concepción sobre la libertad y la emancipación. Para ello queríamos profundizar en los conceptos de objetivación; trabajo como manifestación de vida Lebenäusserung, trabajo como enajenación de la vida Lebensentäusserung; las diferentes manifestaciones del trabajo alienado (del objeto, de la actividad, del ser genérico y de la sociabilidad); la alienación ecológica; la problemática de la desalienación y la libertad; el fetichismo de la mercancía; el comunismo grosero, etc…

Asimismo os adjuntamos las lecturas que empleamos para la preparación del seminario:

Marx y sus Manuscritos de 1844: bases antropológicas en su concepción del hombre libre: Levy del Águila Marchena

Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 Karl Marx

Tesis sobre Feuerbach Karl Marx

Queremos agradecer a los compañeros del Ateneu Rebel el acogimiento del acto y su cordialidad.

Seminari d’economia crítica Taifa

llegimelcapital@gmail.com

También está disponible en: http://www.archive.org para descargar el audio.

Font: Marxismo Crítico

Ya está disponible el libro de Jaques Gouverneur “La economía capitalista: una introducción al análisis económico marxista” en ediciones Maia. Este libro es una versión resumida de Los fundamentos de la economía capitalista. Una introducción al análisis económico marxista del capitalismo contemporáneo, obra que supone la culminación de una larga y fructífera experiencia en el campo de la docencia académica y de la divulgación científica, pero que se beneficia del saber acumulado en las actividades de formación de diferentes movimientos sociales. El libro ofrece una exposición clara y rigurosa de la teoría económica marxista, resaltando su importancia para analizar, de manera científica y coherente, las tendencias fundamentales del capitalismo contemporáneo: expansión de la producción mercantil, globalización de la economía, concentración del poder económico, luchas competitivas, invasión publicitaria, aumento de las desigualdades, prolongación de la crisis estructural y el desempleo, deterioro del medio ambiente, etc.

Si algo destaca del libro de J. Gouverneur es su calidad pedagógica lo que convierte el libro en una excelente introducción a la economía marxista para un público general. Desde sindicalistas a estudiantes de diferentes disciplinas universitarias, militancia política, mm.ss, que deseen una visión global de las potencialidades de la teoría del valor marxista. Al mismo tiempo, el libro presenta numerosos aspectos teóricos originales y nuevas interpretaciones de la obra de Marx que llamarán la atención de los especialistas. El libro realiza un despliegue de las categorías de análisis marxista de una forma precisa y sencilla para eliminar la confusión que normalmente se cierne sobre los conceptos más elementales de la teoría del valor-trabajo y lograr así que sea accesible para una persona crítica-receptiva sin grandes conocimientos previos sobre la materia.
Los primeros seis capítulos estudian la estructura de la economía dentro de una perspectiva esencialmente estática. Estos capítulos analizan sucesivamente: 1. el fundamento de los bienes y servicios (el trabajo, en combinación con la naturaleza); 2. el fundamento de los ingresos (el valor, o sea el trabajo dedicado a la producción de mercancías); 3. el fundamento de la ganancia (el plusvalor, la plusvalía); 4. las relaciones económicas fundamentales (tasa de plusvalía, composición del capital, tasa de ganancia); 5. la competencia por la distribución de la plusvalía entre empresas y entre ramas; 6. las relaciones entre el sector capitalista y los sectores no capitalistas.
Los últimos tres capítulos aplican un punto de vista esencialmente dinámico y analizan diversas facetas del crecimiento. El capítulo 7 considera sucesivamente el desarrollo de la mecanización, la contradicción entre socialización del producto y concentración del capital, la expansión del trabajo asalariado y de la producción mercantil, los costos humanos y ecológicos del crecimiento. El capítulo 8 enfoca los conflictos en torno a la tasa de plusvalía; se muestra como los avances en la productividad general permiten teóricamente conciliar los aumentos en las ganancias, en los salarios reales y en el gasto público. El capítulo 9 enfoca el problema de las crisis; se muestra como los cambios en las relaciones de fuerza, combinados con la evolución de la productividad general, han efectivamente permitido o impedido dicha conciliación en los países avanzados después de la Segunda Guerra Mundial.
La conclusión va más allá del marco económico de los análisis anteriores para señalar diversos elementos (jurídicos, políticos, represivos e ideológicos) que actúan conjuntamente para contribuir a la reproducción del capitalismo.

Una ventaja del libro es que a pesar de centrarse en las empresas capitalistas presenta un cuadro general que tiene presente otras formas de la producción (empresas independientes, empresas públicas, servicios públicos o privados no mercantiles, organizaciones voluntarias, hogares) y sus interconexiones y contradicciones con la producción capitalista. En esta línea el libro aborda tanto las transferencias de ingreso y plusvalía dentro del sector capitalista como sus relaciones entre éste, los sectores no capitalistas de la producción y el Estado.

J. Gouverneur consigue presentar las contradicciones básicas del capitalismo desde una óptica general que a pesar de la sencillez de su exposición es rico en relaciones e implicaciones. Pero sobre todo puede ser una excelente introducción para catalizar nuevas inquietudes en estos momentos que se percibe un interés creciente por la obra del viejo Marx.
Jacques Gouverneur (nacido en 1940) es doctor en derecho de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica (1962) y doctor en economía de la Universidad de Oxford, Inglaterra (1969). Profesor en la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva, ha enseñado en el departamento de economía (ECON), en el departamento de estudios de población y desarrollo (SPED) y en la facultad abierta de política económica y social (FOPES). Asimismo, ha dictado cursos y seminarios en otras universidades, tanto latinoamericanas como europeas. Además es autor de numerosas publicaciones, las más recientes de las cuales –entre las que se encuentra la versión original esta obra– están también disponibles en español en el website plurilingüe www.capitalisme-et-crise.info.

16.02.2011 - N. Kohan a Barcelona

16.02.2011 - N. Kohan a Barcelona


Que has fet tu per ser una mercaderia? Per què vivim en un món on hem de vendre la nostra força de treball per poder viure, on les coses tenen més valor que les persones?

Aquest dimecres 19 de febrer al Casal Independentista de Sants a les 19h. s’intentarà analitzar això que ens passa a totes, vine i participa de la conferència del filòsof marxista argentí Néstor Kohan, que ens visitarà a Barcelona. Aquesta és una oportunitat única per poder sentir i entendre com funciona aquest sistema.
Aquesta conferència donarà lloc a la presentació del curs d’Economia Política de la Universitat Comunista dels Països Catalans.

Organitza: UCPC, SEPC, Seminari Taifa, Corrent Roig i Endavant OSAN

__________________________________

Néstor Kohan

Investigador i docent a la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualment coordina a Argentina la Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta i l’ Escuela de Formación Política 22 de agosto Héroes de Trelew. Col·labora, també, amb l’Escola Nacional Florestan Fernandes del Moviment Sense Terra (MST) de Brasil. Ha publicat tretze llibres sobre teoria marxista i història del pensament revolucionari, entre els quals es destaquen: El capital: historia y método; Ernesto Che Guevara: el sujeto y el poder; Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano; Marx para principiantes; Gramsci para principiantes, Fidel para principiantes, Introducción al Pensamiento Marxista i el darrer Nuestro Marx. Diversos d’ells han estat editats a Argentina, Brasil, Mèxic, Cuba, Veneçuela, Colòmbia i l’Estat Espanyol. A més, ha estat jurat en el doctorat de la UBA, en “Pensar a contra corrent” i a casa de les Américas.

Samir Amin: "LA CRISIS. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis".

El passat 7 d’abril tingué lloc A Barcelona una conferència de Samir Amin sota el títol “LA CRISIS. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis” organitat entre altres organitzacions per el Seminari Taifa. La fàbrica traduí al català fa un parell de mesos el text en el que es basà la conferència: Sortir de la crisi del capitalisme o sortir d’un capitalisme en crisi?