Barcelona, 15 de gener de 2009

Excma. Sra. Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Senyora,

Ens dirigim a vostè en relació amb l’expedient d’expulsió de la Universitat a sis alumnes de la mateixa. Som membres del Seminari d’Economia Crítica TAIFA, un grup de treball voluntari d’economistes des d’una perspectiva crítica amb la disciplina de l’economia i la societat, que originat a lʹAutònoma funciona de forma independent des d’abans de 1990 i del qual formem part molts llicenciats d’aquesta Universitat. Encara que la majoria de nosaltres ja no estem a la UAB i no podem seguir en detall tot el que hi passa, alguns aspectes ens han portat a seguir amb més atenció els últims esdeveniments d’activisme estudiantil que hi han tingut lloc.

Un company nostre, un membre del Seminari TAIFA, és un dels sis estudiants expulsats. Pel coneixement que tenim del nostre company, pel seu interès crític en l’economia, en la Universitat i en la marxa de la societat, ens sembla que caldria entendre que, si han existit els fets dels que els acusa, encara que ells no admeten
haver‐los realitzat, s’haurien dut a terme en el fragor d’un conflicte que mostra clarament la preocupació dels estudiants per l’orientació que s’està donant a la universitat catalana i espanyola, en el marc d’un programa europeu, i per la profunda falta de participació real dels estudiants i altres estaments socials en les decisions que afecten la Universitat. Les diferències d’opinió es converteixen amb freqüència en conflictes i fins i tot en enfrontaments com el que ha passat a la UAB si no hi ha oportunitat real de diàleg i d’incidir en les decisions que afecten a un col∙lectiu, i és molt possible que és això el que ha estat en la base dels fets denunciats.

Ens sembla que la forma de resoldre una situació conflictiva no consisteix en sancions unilaterals que per la seva magnitud tenen un gran impacte en la vida dels sancionats. Són molts els exemples de casos en els quals s’ha mostrat que les actituds repressives per part de qui ostenta el poder no contribueixen a resoldre els problemes sinó a aprofundir‐los; també que cert tipus de penalitzacions contribueixen a separar de les institucions persones molt preocupades per les mateixes i de gran vàlua. Seria interessant comparar les persones que es va demostrar que van contribuir a valuoses aportacions a la societat amb els estudiants dòcils o els més crítics en la seva època d’universitaris.

Creiem que seria necessari enfonsar i aprofundir en el diàleg i intentar generar veritables oportunitats de participació en les decisions dels estaments socials implicats, en aquest cas els estudiants i professors universitaris, però també d’altres nuclis de la societat perquè no es produïssin situacions de conflicte més tenses.

Com a persones vinculades a lʹAutònoma, només volem assenyalar‐li que no ens sembla que les expulsions siguin el procediment adequat per resoldre el problema del conflicte en qüestió. I que seria necessari generar àmplies oportunitats de diàleg entre les autoritats universitàries i els estudiants sancionats perquè, sense recórrer a decisions unilaterals i dures, es pugui resoldre la situació que ha portat a decidir la seva expulsió. Ens sembla que és totalment desproporcionat impedir a aquests estudiants continuar els seus estudis a la UAB.

Esperem que la nova responsabilitat que ara ostenta, per a la qual li volem desitjar molt encert, s’iniciï trobant una solució no repressiva per a aquest problema, permetent a aquests sis estudiants continuar els seus estudis en les seves facultats respectives. Hem escoltat les seves paraules a favor del diàleg i que aquestes formen part del seu projecte com a rectora. I és per això que creiem que la millor manera de
començar aquesta nova etapa per a la UAB sigui trobant una solució no repressiva i volem convèncer‐nos que aquesta és la via que serà utilitzada ja en aquesta ocasió, com a inici d’una forma participativa, oberta i justa, de dur a terme la seva comesa de regir la UAB. Així ho desitgem i esperem.

Una salutació cordial.

Seminari d ́Economia crítica TAIFA