Cursos, xerrades i altres activitats organitzades (o en les que participa o hi està convidat) el Seminari d’economia crítica Taifa

12-13.12.2008 – Jornades “serveis públics, guanys privats”

Els dies 12 i 13 desembre del 2008 s’organitzen a Barcelona les jornades “Recuperem els serveis públics” (Casa del Mar, Albareda, 1 08004 Barcelona)

Portada tríptic jornades Defensa Seveis Públics

<img src="http://seminaritaifa.org/files/2008/12/jornades_dsp_portada-150×150.png" alt="Portada tr

12.12.08 – Xerrada sobre la Crisi a Sants

Demà divendres 12 a les 19.30h al Centre Social de Sants, una xerrada organitzada per l’Assemblea de Barri de Sants parlarà de “La Crisi Financera i les seves Alternatives”.

La xerrada pretén fer més assequible a tothom els motius i les conseqüències d’aquesta crisi que patim. Hi assistiran com a ponents Ivan Gordillo i Joan Junyent, economistes i membres del col·lectiu Taifa i Ramon Pascual, coordinador de COOP57. Entre els tres miraran d’explicar quines han estat les causes i els previsibles futurs de l’actual crisi financera i preguntar-se sobre quines són els alternatives econòmiques a aquest sistema es poden posar en pràctica.

La crisi financera i les seves alternatives (ABS)

La crisi financera i les seves alternatives (ABS)

Curs d’economia crítica a Tarragona

La CGT
de Tarragona i Nosaltres Som organitzen un curs d'economia crítica amb
la Facultat d'Hisòria i d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i
Virgili amb membres del Seminari d'Economia Crítica Taifa.

 

Curs d'Economia Crítica a Tarragona

Curs d’anàlisi econòmica de la societat actual

Tarragona, març /abril 2007

 

Objectiu dels curs

amb el curs es vol aconseguir presentar una visió rigorosa i critica dels
aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la
societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del
capitalisme està tenint pel conjunt de les societats i intentar
esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan
plantejant des de diversos moviments socials sobre com destruir
l’actual sistema dominant.

Continguts del curs

– Bloc 1.Elements bàsics per a l’anàlisi econòmic del capitalisme

1) dimecres 7 març :La societat en la que vivim : una sessió panoràmica

2) dimecres 14 març : L’estructura fonamental d’explotació

3) dimecres 21 març : El sistema productiu

– Bloc 2.L’organització i regulació del capitalisme

4)
dimecres 28 març : El paper de l’Estat. Natura de l’Estat. La
intervenció pública. La política econòmica del capitalisme actual

– Bloc 3.El capitalisme avui. Imperialisme o globalització.

5) dimecres 18 abril : La dinàmica actual del capitalisme

– Bloc 4.Formes de lluita per la destrucció del capitalisme.

6) dimecres 25 abril : El debat a l’entorn de les alternatives.

Les sessions tindran una durada de dues hores i mitja i es dividiran en
tres parts: una primera exposició a càrrec d’algun membre del seminari
Taifa , una posterior discussió en grups al voltant d’algunes preguntes
directament vinculades amb el tema dels dia i que serveixen per
orientar el debat i per finalitzar la sessió una posada en comú dels
punts debatuts.

Es proporcionarà un dossier amb materials per a cada sessió que els
participants hauran d’estudiar per a les respectives sessions.

Les sessions començaran a les 19.00 hores.

Es tracta d’un curs presencial que s’impartirà a la Facultat de Lletres de la URV (Pl. Imperial Tàrraco, Tarragona), amb una duració de 15 hores lectives que seran convalidades per 1.5 crèdits de lliure elecció de la URV. El preu del curs és de 25 € (inclou el cost dels materials) i no calen cap tipus de requisits per participar-hi.

Les sessions seran introduïdes per diversos catedràtics, economistes i llicenciats del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Inscripcions:del
15 al 28 de febrer al Departament d'Història i Història de l'Art de la
URV (Pl. Imperial Tàrraco) o en els col·lectius organitzadors.

Organitzen:
CGT Tarragona cgttarragona@cgtcatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat
Nosaltres Som

http://www.nosaltressom.org

Libro: Fuerzas del Trabajo (Beverly SIlver)

Resumen y comentario del libro Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Beverly J. Silver. Ed. Akal, 2005

FICHA

Fuerzas de Trabajo de Beverly Silver
Título Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870
Autor(es) Beverly J. Silver
Editorial Akal
ISBN 84-460-2146-3
Ilustraciones 12
Paginas 256
Formato 17×24
Fecha edición 22/02/2005
Colección Cuestiones de antagonismo
PVP 25,00 EUR.

Contraportada

Este libro traza el comportamiento de la fuerza de trabajo colectiva al hilo de la experiencia de los diversos movimientos obreros que durante el largo siglo XX han protagonizado en todo el mundo las luchas obreras de nuestro más estricto presente. El análisis de los conflictos laborales se efectúa utilizando un escenario temporal de larga duración y una perspectiva espacial global para demostrar cómo los distintos movimientos obreros han estado relacionados con las dinámicas del capitalismo histórico, la política mundial y los procesos de constitución social desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

A lo largo de sus páginas, se pone de manifiesto que allí donde se ha desplazado el capital en busca de superbeneficios y de la explotación de fuerza de trabajo peor retribuida, se ha encontrado indefectiblemente con la lucha encarnizada de los trabajadores. Los lugares de la protesta han cambiado y las composiciones de clase de la fuerza de trabajo también, pero únicamente para dar lugar a procesos inéditos de formación de nuevas clases obreras y modalidades originales de antagonismo y lucha de clases. Cartografías esenciales para comprender cómo funciona el antagonismo de los sujetos productivos en la economía-mundo capitalista y cómo se producen el conflicto y las luchas en el continuo proceso histórico de formación y destrucción de los bloques sociales y de los sujetos políticos, que conforma la dinámica política de nuestra época.

ÍNDICE

 • Prefacio
 • 1. Introducción
 • 2. Los movimientos obreros y la movilidad del capital
 • 3. Los movimientos obreros y los ciclos de productos
 • 4. Los movimientos obreros y la política mundial
 • 5. La dinámica actual desde una perspectiva histórico-mundial
 • Apéndices
 • Bibliografía

INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas del siglo XX, los movimientos obreros están inmersos en una crisis profunda y general. Para muchos, esta crisis está ligada a la globalización y algunos piensan, incluso, que lleva a la desaparición de la clase obrera.
Sin embargo, desde finales de la década de los noventa, se observa un repunte del movimiento obrero1. Supone este repunte una vuelta a un poderoso movimiento o será débil y disperso? El libro quiere responder a esta pregunta, con una metodología de inserción de los estudios laborales en un marco histórico y geográfico de análisis más amplio que el habitual.

La crisis de los movimientos obreros

La globalización y el cambio tecnológico han socavado la capacidad de lucha de los trabajadores. La globalización, entendida como la hipermovilidad del capital productivo a finales del siglo XX que obliga a competir entre sí a todos los trabajadores del mundo, tiene dos tipos de efectos sobre la clase trabajadora:

 • Efectos directos: competencia y debilitamiento movimiento obrero.
 • Efectos indirectos: debilitamiento del Estado protector- huida de inversiones, debilitamiento estado del bienestar y otros elementos de la función legitimadora del estado.

Las modificaciones/innovaciones en los procesos de producción y trabajo han socavado la base tradicional y el poder de negociación de los trabajadores: “el fin del trabajo”, subcontrataciones, ETTs, ….

Por último el triunfo ideológico del discurso “no hay alternativa” ha ahondado todavía más dicha crisis.

Sin embargo hay algunos elementos contradictorios:

 • la mayor parte de los flujos de inversión directa extranjera están en el norte,
 • en los nuevos lugares de inversión se ha creado y reforzado una nueva clase obrera,
 • algunos nuevos sistemas de producción incrementan la vulnerabilidad del capital (just-in time),
 • ¿se ha debilitado realmente el estado? Los Estados son clave en la creación de los nuevos marcos en los que se lleva a cabo la globalización.

¿Un nuevo internacionalismo obrero emergente?

La creación de una nueva masa de clase obrera en los países a los que va el capital e incluso las protestas de los nuevos movimientos sociales (ej. Seattle) puede llevar a la creación de un nuevo internacionalismo obrero.

Sin embargo,

 • es difícil crear una clase obrera global homogénea,
 • si los estados se debilitan, es más difícil la presión sobre los propios gobiernos,
 • si hay unos estados clave muy poderosos que determinan la globalización, el objetivo clave estratégico para el movimiento obrero global deberían ser estos estados.<a class="see_footnote" id="footnoteref2_qc8qg6p" title="La heterogeneidad de la clase obrera dificulta mucho que as

Cursos del Seminari Taifa

Vivim en una societat en la qual els aspectes econòmics ocupen un lloc predominant, en la que molts aspectes del que succeix s’adscriuen a les exigències econòmiques i es justifiquen perquè l’economia impedeix que sigui d’una altra manera. Moltes persones voldrien entendre alguna cosa més del que succeix en aquesta societat en l’àmbit socioeconòmic, però es considera que és una disciplina de difícil comprensió i seguiment.

El seminari d’economia crítica TAIFA ofereix cursos per a les persones que s’interessen per entendre la situació i dinàmica econòmica d’aquesta societat. Pensem que l’economia pot ser comprensible per a qualsevol persona interessada si realment desitja entendre-la i està disposada a realitzar un esforç. L’objectiu de la nostra tasca és entendre quins són els elements que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones i ecològicament viable. Partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entenent-la com la comprensió i el coneixement de la societat en la que vivim, esdevé imprescindible.

Més informació sobre els cursos que ofereix el Seminari a cursos.seminaritaifa.org

Seminari Constitució Europea CEPC-UPF

La CEPC-UPF organitza un seminari sobre la Constitució Europea. D’on ve i on ens portarà en cas d’aprovar-se. Els participants podran obtenir 3 crèdits de lliure elecció.

El Seminari d’Economia Crítica Taifa participa en aquest seminari en dues sessions: el proper i dimarts 17 de maig a càrrec de Joan Junyent sobre política europea d’immigració i drets humans i dijous 19 de maig a càrrec de Miren Etxezarreta sobre economia i polítiques socials de la Unió Europea.

Podeu descarregar els materials de la sessió sobre política europea d’immigració i drets humans

——————————————————————————–
CONTINGUT
Es tracta d’un seminari d’actualitat que, des de diferents disciplines com ara Economia, Dret o Ciències Polítiques, pretén donar una amplia visió sobre la futura Constitució Europea.

PROGRAMA
1. Context i evolució històrica. Ampliacions.
2. Unió Europea. Situació jurídica
3. Constitució Europea
a. Part orgànica. Com està organitzada la Unió Europea segons la Constitució Europea,
participació de cada un dels estats, etc.
b. Part dogmàtica
i.Economia
ii.Drets socials
1. immigració
2. tractament de les dones
3. treballadors i treballadores
4. serveis públics
iii. militarisme i imperialisme
iv. drets humans
1. Carta Europea dels Drets Humans
v. Medi ambient
4. Dret comparat (comparació de l’estructura de la Unió Europea amb la dels Estats Units
d'Amèrica)
5. Lluita des de la societat catalana
a. L’Europa dels Estats o l’Europa dels pobles
b. Tema del català

PROFESSORAT
Jaume Asens, Col·letiu Layret
Joan Junyent, Econ. Taifa
Miren Etxezarreta, UAB
Xavier Oca, membre CUP
Ma. Antonieta Fernández, UPF
Roser Palol, membre IAC
Fernando Guirao, UPF
Coordinador: Héctor López Bofill, UPF

CRITERI D’AVALUACIÓ
Es valorarà l’assistència efectiva al curs, la participació a classe i la realització d’un examen final sobre el temari donat a classe.

VALOR ACADÈMIC:
La participació en aquest seminari pot significar la obtenció de 3 crèdits de lliure elecció.
Aquells estudiants que no superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’assistència sempre que es certifiqui un 80% d’assistència a les sessions.

CALENDARI I HORARI DE LES SESSIONS
Dies 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de maig i 1, 7 i 9 de
juny del 2005, de 17.00 a 20.00 hores.
Aula: 40.010

INSCRIPCIONS
Del 25 d’abril al 6 de maig del 2005, d’11.00 a 11.30 i de 13.00 a 14.00 hores al despatx 20.1E12 de Jaume I.

PREU: 50 euros

Informes: [2] El sector públic i el sistema fiscal

Ja està disponible el número 2 de la sèrie informes de economia.

En aquesta ocasió el tema tractat és el sector públic i el sistema fiscal.
Podeu descarregar l’informe en format PDF: Informes de economía 2: El sector público y el sistema fiscal

Aquest és l’índex del present número.

 • 1 EL SECTOR PÚBLICO, ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
  • 1.1. ¿Qué es el “Estado”?
   • Funciones del Estado: acumulación y legitimación
  • 1.2. ¿Qué debe hacer el “Estado”?
   • Neoliberalismo frente a intervencionismo
   • Las formas de la actuación pública
 • 2 IMPUESTOS, IMPUESTOS, (…) IMPUESTOS: EL SISTEMA FISCAL
  • 2.1 Las reformas fiscales en España desde la transición
   • El sistema fiscal durante el franquismo
   • Los orígenes del actual sistema fiscal español
  • 2.2 Rasgos principales del sistema fiscal actual
   • Impuestos directos
   • Impuestos indirectos
  • 2.3 La presión fiscal
  • 2.4 ¿Quién paga los impuestos en este país?
   • Los beneficios fiscales. Las desgravaciones
   • El fraude fiscal
  • 2.5 La reforma fiscal que viene
 • 3. GLOSARIO: Algunos conceptos básicos sobre el sector público

Si esteu interessats en aconseguir còpies impreses de l’informe si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del següent formulari

Cap on va el sistema de pensions espanyol?

Al número 85 (juliol 2005) de la revista Polémica apareix publicat un article de dos membres del Seminari, Elena Idoate i Joan Junyent, sobre el sistema de pensions a Espanya.

Article a Polemica.org: ¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?
Copia local de l’article:

Llegir més

Economia Crítica al Pallars

Economia Crítica al Pallars
Centre Cívic Tarraquet – Tremp a les 19:00

Visió crítica de l’economia a través del grup d’investigació del Seminari d’economia crítica Taifa.

PROGRAMA DEL CURS

 • 7 d’octubre “La Societat en la que vivim, el capitalisme. Una visió panoràmica”
 • 8 d’octubre “El paper de l’Estat”
 • 14 i 15 d’octubre “L’estructura fonamental d’explotació: el sistema productiu”
 • 21 d’octubre “La dinàmica actual del capitalisme. El capitalisme global”
 • 22 d’octubre “Cap on va el capitalisme? Hi ha alternatives?”

Vídeo-fòrum i sopar.

Per més informació: puntdretspallars@yahoo.es

INSCRIPCIONS:
Ingresseu 15 euros al número de compte: 2100-3618-74-2100282578
Indicant el vostre nom, telèfon i correu electrònic. Data límit 3 d’octubre.

ORGANITZEN:
Col·lectiu del Pallars pels Drets Socials
Plataforma Contra l’Autopista Elèctrica
Entrepobles Pallars