Curs d’economia crítica a Tarragona

La CGT
de Tarragona i Nosaltres Som organitzen un curs d'economia crítica amb
la Facultat d'Hisòria i d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i
Virgili amb membres del Seminari d'Economia Crítica Taifa.

 

Curs d'Economia Crítica a Tarragona

Curs d’anàlisi econòmica de la societat actual

Tarragona, març /abril 2007

 

Objectiu dels curs

amb el curs es vol aconseguir presentar una visió rigorosa i critica dels
aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la
societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del
capitalisme està tenint pel conjunt de les societats i intentar
esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan
plantejant des de diversos moviments socials sobre com destruir
l’actual sistema dominant.

Continguts del curs

– Bloc 1.Elements bàsics per a l’anàlisi econòmic del capitalisme

1) dimecres 7 març :La societat en la que vivim : una sessió panoràmica

2) dimecres 14 març : L’estructura fonamental d’explotació

3) dimecres 21 març : El sistema productiu

– Bloc 2.L’organització i regulació del capitalisme

4)
dimecres 28 març : El paper de l’Estat. Natura de l’Estat. La
intervenció pública. La política econòmica del capitalisme actual

– Bloc 3.El capitalisme avui. Imperialisme o globalització.

5) dimecres 18 abril : La dinàmica actual del capitalisme

– Bloc 4.Formes de lluita per la destrucció del capitalisme.

6) dimecres 25 abril : El debat a l’entorn de les alternatives.

Les sessions tindran una durada de dues hores i mitja i es dividiran en
tres parts: una primera exposició a càrrec d’algun membre del seminari
Taifa , una posterior discussió en grups al voltant d’algunes preguntes
directament vinculades amb el tema dels dia i que serveixen per
orientar el debat i per finalitzar la sessió una posada en comú dels
punts debatuts.

Es proporcionarà un dossier amb materials per a cada sessió que els
participants hauran d’estudiar per a les respectives sessions.

Les sessions començaran a les 19.00 hores.

Es tracta d’un curs presencial que s’impartirà a la Facultat de Lletres de la URV (Pl. Imperial Tàrraco, Tarragona), amb una duració de 15 hores lectives que seran convalidades per 1.5 crèdits de lliure elecció de la URV. El preu del curs és de 25 € (inclou el cost dels materials) i no calen cap tipus de requisits per participar-hi.

Les sessions seran introduïdes per diversos catedràtics, economistes i llicenciats del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Inscripcions:del
15 al 28 de febrer al Departament d'Història i Història de l'Art de la
URV (Pl. Imperial Tàrraco) o en els col·lectius organitzadors.

Organitzen:
CGT Tarragona cgttarragona@cgtcatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat
Nosaltres Som

http://www.nosaltressom.org