Cursos, xerrades i altres activitats organitzades (o en les que participa o hi està convidat) el Seminari d’economia crítica Taifa

Nous cursos del seminari Taifa 2011 – 2012

Un any més el seminari d’economia crítica Taifa presenta els cursos que oferirà a Ecoconcern durant el curs 2011-2012. Aquests cursos estan pensats per oferir un marc que permeti entendre la situació i la dinàmica econòmica d’aquesta societat en la que vivim sense requerir coneixements específics d’economia. Com no podia ser d’altra manera la crisi ocupa un paper central en la proposta.

Per aquest primer trimestre proposem un curs “Per entendre la crisi” que permeti entendre tant les causes subjacents darrera la crisi actual com els esdeveniments més recents. (Data d’inici: 6 d’octubre)

De cara al 2012 proposem un curs “Per entendre el capitalisme actual” que ens permeti entendre quines són les dinàmiques essencials del capitalisme i quins poden ser els escenaris de futur.

A més volem donar continuïtat al cicle de xerrades d’actualitat que iniciàrem l’any passat i començarem el dimarts 15 de novembre amb una xerrada sobre els esdeveniments més recents de la crisi actual.

Com cada any també oferim els cursos regulars del seminari Taifa

L’objectiu del Seminari Taifa és entendre quins són els elements que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar en la transformació d’una societat més justa, satisfactòria i ecològicament viable, pel conjunt de totes les persones.

Més informació i inscripcions:

cursos@seminaritaifa.org
Tríptics: Tríptic 2011 Color, Tríptic 2011 (B/N)

Encuentros «Viviendo en deudocracia. La deuda en los países del Norte: Aprendiendo del Sur»

Viviendo en deudocracia

Viviendo en deudocracia

Los días 7 y 8 de octubre, en Madrid, los encuentros “Viviendo en deudocracia: La deuda en los países del Norte: aprendiendo del Sur” tratarán de proporcionar claves para entender y afrontar la deuda y la actual situación de crisis económica que padecemos.

Iban un griego, un irlandés, un portugués y un español…

Los países del Sur viven bajo el yugo de la crisis de la deuda desde los años setenta, obligados a recortar su gasto social por las severas políticas de austeridad impuestas por el FMI y el Banco Mundial a cambio del pago de la deuda a los acreedores internacionales.

Las primeras señales de alarma se disparan ahora en el Norte cuando Grecia, Irlanda, y Portugal, incapaces de soportar la deuda, han sido obligados a aceptar los “rescates” impuestos por el FMI y la UE con escasos meses de diferencia, unos falsos “rescates” acompañados de políticas de austeridad a imagen y semejanza de los planes de ajuste estructural exigidos a los países empobrecidos.

Y llegados a este punto… ¿es el Estado español diferente? Diversos economistas confirman que es muy posible que España siga el camino de los otros países periféricos y se vea abocado a un “rescate” financiero para solventar su problema de deuda.

Llegir més

Per entendre la crisi

El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen imporants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui.

CALENDARI

  • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les seves crisis. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista i la seva dinàmica contradictoria.
  • Crisi financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Expansió i explosió de la bombolla.
  • Crisi econòmica. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia i analitzar les causes de la crisi des de la dinàmica de l’economia productiva.
  • Crisi del deute. Entendre els mecanismes pels quals l’endeutament exterior (públic, però sobretot privat) es converteix en el principal problema dels països centrals.
  • Del deute a les retallades. Entendre la relació entre la crisi del deute i les polítiques que s’estan duent a terme, tant al nostre país com en el conjunt dels països centrals, per tal que el cost de la crisi recaigui sobre les clases populars.
  • Cercant sortides a la crisi… Quina sortida a la crisi ens espera? Sortir de la crisi o sortir del capitalisme? Discusió al voltant de les perspectives de futur i de la necessitat de construir alternatives al capitalisme.

El curs es realitzarà sota demanda.

Xerrades d’actualitat: La crisi del deute i l’excusa de les retallades

Xerrada a càrrec de: Ivan Gordillo (membre del seminari Taifa)
Data: 28 de juny, 19:30h.
Lloc: Ecoconcern, Carrer Mare de Deu del Pilar, 15, ppal. (a prop del Palau de la Música) Metro: Urquinaona L1,L4.

El gran problema amb el que es troba actualment l’economia arreu d’Europa i especialment als països de la perifèria com Grècia o Espanya és el gran volum de deute que arrosseguen. Sota aquest pretext es volen imposar una sèrie de mesures que retallaran els serveis públics i socials. Del que no se’n parla obertament és que a l’Estat espanyol el major problema recau sobre el deute privat, especialment del sector financer amb la banca internacional, i de la dificultat de retornar-lo. El rescat de l’economia espanyola cada vegada és menys remot però no ens diuen a qui beneficiaria aquest. El dèficit fiscal creixent és un problema de magnitud però les vies per abordar-lo poden diferir molt de la reducció de despeses imprescindibles per la societat com són l’educació i la sanitat tal i com es vol portar a terme a Catalunya, rebutjant qualsevol alternativa d’augment de la pressió fiscal al capital.

Davant dels durs atacs a les condicions de vida i drets socials que la població i les classes treballadores estan experimentant en aquests darrers temps, i convençuts que és important que les persones interessades tinguin la possibilitat de debatre sobre la natura d’aquests atacs, les seves causes i les seves conseqüències, el seminari Taifa es proposa portar a terme una xerrada de debat que pugui facilitar l’aprofundiment en la comprensió d’aquestes dinàmiques. L’anàlisi i el comentari serà des del punt de vista de les classes populars.

Es proposa que el ponent faci una exposició prèvia d’uns 45-50 minuts i es dediquin al debat uns altres 30 o 45 minuts. El programa es beneficia de la cooperació d´Ecoconcern que presta el suport logístic.

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (Tàrrega)

El dissabte 21 de maig, Tàrrega celebrarà la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica donant força al contingut sobre Banca Ètica, amb una xerrada a càrrec de Josep Manel Busqueta, membre del seminari Taifa. Se celebrarà el 2n Mercat de l’Intercanvi, amb la participació de la Xarxa d’Inter-Canvi Segarra-Urgell, gaudint d’una xocolatada amb cacau de Comerç Just així com sensibilitzant a través del jocs, les exposicions i la Festa.

Font: Araponent

Del deute a les retallades

Del deute a les retallades. Xerrades del Seminari Taifa sobre l’actualitat econòmica

A càrrec de: Joan Junyent (membre del seminari Taifa)

Data: 17 de maig, 19:30h.

Lloc: Ecoconcern, Carrer Mare de Deu del Pilar, 15, ppal. (a prop del
Palau de la Música) Metro: Urquinaona L1,L4.

Sembla que en el món de l’abundància s’hagi establert el paradigma de l’escassetat. Ens ho estant fent creure. Després d’uns primers anys de crisi en el que les polítiques erràtiques no varen servir de gaire es va optar pel rescat dels poderosos de les finances. Actualment amb l’excusa del creixent deute ens volen imposar la idea que amb l’austeritat de les retallades dels serveis públics i dels drets socials es superarà la difícil situació. Res més enllà d’una gran fal·làcia, aprofitada per imposar aquelles mesures que beneficiïn el restabliment dels beneficis empresarials mentre s’obre les portes del sector públic al capital privat. La connexió entre el deute i la política econòmica basada en retallar i retallar i l’anàlisi del paquet de mesures és el que ens proposem per aquesta sessió.

Davant dels durs atacs a les condicions de vida i drets socials que la població i les classes treballadores estan experimentant en aquests darrers temps, i convençuts que és important que les persones interessades tinguin la possibilitat de debatre sobre la natura d’aquests atacs, les seves causes i les seves conseqüències, el seminari Taifa es proposa portar a terme unes xerrades de debat que puguin facilitar l’aprofundiment en la comprensió d’aquestes
dinàmiques. L’anàlisi i el comentari serà des del punt de vista de les classes populars.

Les xerrades tindran una periodicitat mensual i tindran lloc a Ecoconcern a les 19:30h. Es proposa que un ponent faci una exposició prèvia d’uns 45-50 minuts i es dediquin al debat uns altres 30 o 45 minuts. Els ponents seran membres del seminari Taifa tot i que ocasionalment es contempla convidar altres ponents. El programa es
beneficia de la cooperació d´Ecoconcern que presta el suport logístic.

Democràcia i Economia

Jornada de debat Democràcia i Economia¡ia
Dissabte 30 d’abril de 2011, 10:00h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
C/ Ribes, 14, Barcelona
(Metro Marina i Arc de Triomf)

Miren Etxezarreta. Catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la UAB i membre del Seminari Taifa.

Jordi Roca Jusmet. Doctor en Economia. Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la UB. Especialitzat en economia ecològica.

Ramón Franquesa. Professor de Economia Mundial de la UB.

Luciano Vasapollo. Economista. Professor de l’Universitá degli Studi di Roma La Sapienza.

Entenem que l’actual crisi econòmica està demostrant, la nul·la capacitat de control i de decisió dels governs i per suposat dels ciutadans respecte de les mesures econòmiques.
L’economia no depèn de la voluntat popular sinó de la voluntat dels mercats. Ens replantegem quin sentit té la democràcia des d’un punt de vista econòmic a la societat capitalista.
La major part de les propostes per sortir de la crisi es basen en la cerca de mesures que permetin tornar a créixer econòmicament. Vivim, però, en un món on els recursos i les fonts d’energia són limitats i any rere any constatem els seus límits.
Es produeix, doncs, una forta contradicció entre el creixement econòmic, per una part i la supervivència de les generacions futures, per una altra. Volem reflexionar sobre alternatives econòmiques que permetin la satisfacció de les necessitats de la generació actual sense que això suposi comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures.

Organitza: Espai Marx

És possible sortir de la crisi atacant les classes populars i amb el mateix model productiu?

Xerrades del Seminari Taifa sobre l’actualitat econòmica.

És possible sortir de la crisi atacant les classes populars i amb el mateix model productiu?

A càrrec de: Francisco Ferrer i Elena Idoate (membres del seminari Taifa)
Data: 28 d’abril, 19:30h.
Lloc: Ecoconcern, Carrer Mare de Deu del Pilar, 15, ppal. (a prop del Palau de la Música) Metro:
Urquinaona L1,L4.

En els darrers mesos, han aparegut diferents posicions respecte a la recuperació de l’economia espanyola. Els governs central i autonòmic estan portant a terme una política de retallades socials per a reduir el dèficit alhora que s’obre la porta de les caixes d’estalvi i els serveis públics al capital privat. La hipòtesi d’un rescat per part de la Unió Europea en cas que l’estat no pugui fer front al deute compromès amenaça l’economia. Però alhora se’ns diu que l’estat espanyol no és com Grècia, Irlanda o Portugal.

S’està parlant de tots aquest elements però no es parla del sistema productiu i de les relacions laborals, ambdues molt deteriorades i altament precàries molt abans de la crisi. Tractarem doncs, la vessant productiva i les relacions laborals perquè lo econòmic no està separat de lo social; de la debilitat del model productiu i com no s’està fent res
per a millorar-lo, de com això que anomenen “nou model de creixement” no té una base econòmica i social sòlida, i de la importància de la relació capital-treball en una hipotètica recuperació de la crisi.

Davant dels durs atacs a les condicions de vida i drets socials que la població i les classes treballadores estan experimentant en aquests darrers temps, i convençuts que és important que les persones interessades tinguin la possibilitat de debatre sobre la natura d’aquests atacs, les seves causes i les seves conseqüències, el seminari Taifa es proposa realitzar unes xerrades de debat que puguin facilitar l’aprofundiment en la comprensió d’aquestes dinàmiques. L’anàlisi i el comentari serà des del punt de vista de les classes populars.

Les xerrades tindran una periodicitat mensual i tindran lloc a Ecoconcern a les 19:30h. Es proposa que un ponent faci una exposició prèvia d’uns 45 minuts i es dediquin al debat uns altres 30 o 45 minuts. Els ponents seran membres del seminari Taifa tot i que ocasionalment es contempla la possibilitat de convidar altres ponents. El
programa es beneficia de la cooperació d´Ecoconcern que presta el suport logístic.

Xerrada-debat “En quina fase del capitalisme ens trobem”


Xerrada-debat “En quina fase del capitalisme ens trobem” amb Miren Etxezarreta.

Data: 07 d’abril de 2011 19:00h
Lloc: Centre Cívic Casa Elizalde (València, 302, Barcelona)

ATTAC ACORDEM

Jornada contra les retallades socials a Vic

Jornada contra les retallades a Vic

Jornada contra les retallades a Vic

Debat-vermut, una calçotada i una xerrada-col·loqui

Aquest dissabte 2 d’abril s’ha celebrat al parc d’en Jaume Portell de Vic una jornada contra les retallades socials.

A les 12 del migdia amb un debat-vermut per recollir propostes per afrontar les retallades socials i acordar accions a fer de cara a l’1 de maig vinent.
A les 2 del migdia calçotada popular
A les 4 de la tarda, una xerrada-col·loqui amb l’Elena Idoate del Seminari d’Economia Crítica Taifa.

La jornada ha estat organitzada per les CUP de Vic, Montesquiu i Seva, el casal Independentista Manel Viusà de Vic, La Traca de Tona, el casal Boira Baixa de Manlleu i els Maulets d’Osona.