Catàleg de cursos que ofereix el seminari Taifa

Campanya UE ¿Pa qué? Pa quién?

Campanya UE ¿Pa qué? Pa quién?

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polítiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orígens, els objectius del procés de construcció europea així com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.

CALENDARI

 • La història del procés de construcció europeu i el paper de les seves institucions. Es mostra el context històric en el que s’ha desenvolupat el projecte europeu, d’acord a l’evolució del capitalisme, així com s’assenyalen les principals fites, orígens, raons pel seu establiment, agents impulsors i diferents etapes. En aquesta sessió es veurà també quina és la funció de les diverses institucions que conformen la Unió Europea.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La política econòmica de la UE: Es presenta l’evolució en matèria de política econòmica de la Unió i quins elements concrets converteixen, des de la signatura de l’Acta Única, a la UE en un dels vaixells insígnia del neoliberalisme a nivell mundial.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La política social de la UE. Existeix un Model Social europeu? Del “Welfare” al “Workfare“, la política d’ocupació i la “Flexicurity“, la tergiversació del Model Social Europeu, l’enduriment de la política social, les privatitzacions, la política migratòria i el Dumping Social són algunes de les qüestions que s’abordaran en aquesta sessió.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La dimensió política de la UE. La UE un projecte en expansió. La flagrant manca de democràcia existent en tot el projecte de construcció europea com un intent de dotar-se de dimensió política al marge de la participació de la ciutadania. D’acord al paper de la UE en el marc de la globalització, s’analitzaran les raons que hi ha darrera els diferents projectes d’expansió actualment en marxa: l’expansió a l’Est, el Tractat de Barcelona i la protecció europea ala zona del Magrib i els projectes de lliure comerç de la UE amb l’Amèrica llatina o l’Àfrica.
  Cursos del Seminari Taifa

 • Les Conseqüències de la UE per a la població i el medi ambient. Es mostrarà la incidència del procés de construcció europea en la vida de les persones i l’economia del estats membres. S’analitzarà com el desplegament del model europeu a nivell productiu es basa en l’increment de l’ús dels combustibles fòssils (concentració productiva i expansió del transport motoritzat) amb un fort impacte ambiental i converteix a la UE en un dels principals causants del canvi climàtic. Es veurà també com el model d’agrobussines promogut per la UE suposa l’aposta per un model que destrueix els equilibris territorials i pressiona de manera brutal sobre els recursos (sobretot hídrics i alimentaris).
  Cursos del Seminari Taifa

 • La Unió Europa i la crisi. S’analitzarà el paper que està tenint la Unió Europea en la crisi econòmica actual, des de les primeres mesures que pren el BCE a l’agost del 2007 fins al moment present així com les perspectives de futur que s’endevinen per a la Unió.
  Cursos del Seminari Taifa

Aquest curs es realitzarà sota demanda.

Després d’analitzar les raons de les crisis en el capitalisme en aquest segon curs ens proposem analitzar de manera concreta quins estan essent els impactes de la crisi en la societat. Analitzar que està passant en el sector productiu, en l’àmbit laboral, quines propostes s’estan plantejant etc. per tal de poder veure també com es podrien plantejar, des d’una posició de base, mesures socials i econòmiques que ens conduïssin a un escenari molt menys dolorós per les classes popular i que potser esdevingues un primer pas cap a una transformació social més profunda. Es recomana haver cursat anteriorment el curs “La crisi en el capitalisme actual“.

CALENDARI

 • Aquest curs es realitzarà els dies 14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre del 2010.

Les sessions de treball seran mensuals, els dimarts, a EcoconcernEcoconcern- Innovació Social
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona, Barcelona 08003Spain93 319 03 51

de 19:00 a 22:00 hores.
Data d’inici: 19/10.
Consulta al mapa com arribar-hi.
El cost de la inscripció és de 40 euros (inclou materials). Es cas d’haver-hi menys de 15 persones inscrites al curs aquest seria cancel·lat.

El capitalisme conté en la seva pròpia natura la crisi com a element de funcionament dinàmic. La crisi per tant, s’ha convertit en un moment recurrent al llarg de la història del capitalisme que ha permès introduir els canvis necessaris per garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. A l’actualitat, el capitalisme es troba immers en una nova crisi que abarca diferents dimensions (financera-immobiliària, alimentària, energètica, climàtica). L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui. Avaluar els diferents impactes socials de la mateixa i quines poden ser les possibles evolucions del capitalisme en el futur (si és que n’hi ha) esdevindran també temes centrals del curs.

CALENDARI

 • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i la seva evolució històrica. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista. S’introduirà també un breu repàs de les crisis més importants de l’historia del capitalisme (crisi de finals del XIX, crisi del 29, crisis dels 60, etc.) així com de les conseqüències més rellevants que han comportat, tant per la gestió del capitalisme com a nivell social.

 • Introducció a les teories de la crisi en el capitalisme. En aquesta sessió es veurà com la crisi representa un moment necessari per la regeneració del capitalisme. S’exposaran els concepte fonamentals bàsics per entendre com es produeix i que representa la crisi en el capitalisme.

 • La crisi actual en el capitalisme. Breu història de la bombolla financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Conceptes de crèdit i risc. Impactes expansius sobre l’economia real i les seves conseqüències sobre l’activitat i els preus.

 • L’explosió de la bombolla financera. El detonant de la punxada. Veure com es transmet la contracció financera a la producció real. Fallades en cadena. Qui és qui en la gestió de la crisi. Actuació dels organisme públics en la gestió de la crisi. Canvis en les receptes tradicionals del neoliberalisme.

 • De la crisi financera a la crisi econòmica. La complexitat de la crisi i els seus impactes socials. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia. En aquesta sessió s’analitzarà com els límits físics del planeta i el canvi climàtic suposen restriccions importants al funcionament de la societat capitalista. Finalment s’avaluarà l’impacte social que la generalització de la crisi està tenint sobre el conjunt de la població.

El curs es realitzarà sota demanda.