La Universitat Comunista dels Països Catalans (UCPC) pretén ser una eina al servei de l’Esquerra Independentista i del conjunt de la societat catalana per a la formació política. L’UCPC es concep com un projecte de llarg abast en formació teòrica marxista i en clau de Països Catalans amb l’objectiu de contribuir a superar mancances i dèficits en aquest àmbit, contribuïnt a donar a les dones i homes que lluitem pel Socialisme i la Independència dels Països Catalans elements per a l’anàlisi i la transformació de la realitat.

La Universitat impulsa una carrera de quatre anys, amb continguts progressius en quant a complexitat i profunditat teòrica. El primer curs és un curs introductori i d’homogenització dels coneixements dels estudiants. En aquest i posteriors cursos s’estudiaran, debatran i exposaran casos actuals en la lluita de classes, lluita antipatriarcal, defensa dels drets nacionals, lluites ecologistes i pageses…

El Seminari Taifa col·labora amb la UCPC en la docència d’alguns temes.

Cursos:
Introducció al marxisme
Economia política

Més informació: universitat.cat

INTRODUCCIÓ AL MARXISME

Sessió 1

24/10/09

Per què una universitat comunista? – Oriol Martí

Passi de video: Queimada de Gillo Pontecorvo

Sessió 2

31/10/09

Història de la lluita de classes als Països Catalans – Juli Cuèllar

Història de les reformes laborals (1976 – 2009) – Josep Bel

Sessió 3

14/11/09

El concepte de nació en el marxisme – Manel López

Debat sobre la qüestió nacional

Sessió 4

28/11/09

El marxisme a Amèrica Llatina – Yodenis Guirola

Bases d’ecologisme i alliberament nacional – Xebi Safont

Sessió 5

12/12/09

Teoria de l’imperialisme en Lenin – Justo de la Cueva

Les contradiccions interimperialistes a l’actualitat

Sessió 6

19/12/09

Els conceptes bàsics de l’economia política: Mode de producció, formació social i conjuntura política – Oriol Martí

Localització: Tarragona

Vacances de solstici d’hivern

Sessió 7

09/01/10

La conurbació el nou marc de desenvolupament de la lluita de classes. El cas català – Oriol Martí

La problemàtica de l’habitatge – Ferran Zamorano

Localització: Girona

Sessió 8

23/01/10

Les lluites d’alliberament nacional i de classe – Iñaki Gil de San Vicente

Sessió 9

27/02/10

Conceptes bàsics de feminisme

Pràctica antipatriarcal

Sessió 10

13/03/10

Formes d’organització de les classes populars – Oriol Martí

Història de l’ independentisme – Agustí Barrera

Sessió 11

27/03/10

La UE: antecedents, gestació i reordenació europea – Joan Junyent

L’evolució política de la UE

Sessió 12

10/04/10

Les noves tecnologies: Un anàlisi des del marxisme – Jordi Torrents

Els mitjans de comunicació: la construcció del consens als PPCC– Laia Altarriba

Sessió 13

17/04/10

Introducció a la categoria d’ideologia – Oriol Martí

Sessió 14

08/05/10

Sessió de cloenda

Passe de video: “Estat de siege” de Costa Gravas

Valoració del curs

Dinar fraternal

CURS D’ECONOMIA POLÍTICA

Sessió 1

28/11/09

Introducció a la teoría del valor – Xabier Gracia (Seminari Taifa)

Sessió 2

12/12/09

La problemàtica ecològica en el capitalisme – Justo de la Cueva

Sessió 3

19/12/09

La teoría de les crisis en Marx – Manel Busqueta i Francisco Ferrer (Seminari Taifa)

Sessió 4

23/01/10

Les teories antagòniques en economia política: La burgesa neoclàssica, marginalista i neoliberal i la marxista – Iñaki Gil de San Vicente

Sessió 5

27/02/10

Producció i reproducció social: reproducció de l’existència humana i treball domèstic

Sessió 6

13/03/10

– El temps i els usos del temps. El temps en Marx.

– Tipologies de usos del temps.

– Concepte de vida quotidiana i de pensament quotidià – Oriol Martí

Sessió 7

08/05/10

Sessió de cloenda

Passe de video: “Estat de siege” de Costa Gravas

Valoració del curs

Dinar fraternal

http://www.universitat.cat/