Al darrer número de la revista Lluita (març-abril 2009) podeu trobar un article de Francisco Ferrer, membre del Seminari Taifa, que porta per títol “Què ha passat? La crisi del capitalisme financer”.

Més informació