Cursos, xerrades i altres activitats organitzades (o en les que participa o hi està convidat) el Seminari d’economia crítica Taifa

Xerrada-debat “Crisi i reforma laboral” amb Elena Idoate (València)

Xerrada-debat “Crisi i reforma laboral” amb Elena Idoate

Xerrada-debat “Crisi i reforma laboral” amb Elena Idoate

L’estiu passat s’acomiadava amb la proposta de reforma laboral per part del govern espanyol i en conseqüència la convocatòria d’una vaga general per part de les organitzacions de treballadors i treballadores. Aquest mes de setembre el curs polític s’inicia sense sorpreses, el senat i el congrès espanyol han permès l’aprovació d’aquest paquet de canvis trascendentals en els drets laborals i fins i tot han afegit alguna cullerada més en favor de la patronal. La vaga general del 29 de setembre continua en peu i sembla ser que ens trobem davant un moment molt important per al nostre futur i el dels nostres fills, però,… Què hi ha darrere de la reforma laboral? Per què cal fer vaga el dia 29? Què ens estem jugant?

Per respondre a totes aquestes preguntes l’Assemblea de l’Horta d’Endavant ha organitzat una xerrada i debat amb la participació de l’especialista en enconomia crítica Elena Idoate Ibáñez. L’Elena és membre del Seminari Taifa i ens introduirà en els detalls de les retallades en drets que conté la reforma laboral.

La xerrada-debat tindrà lloc el proper dissabte 25 de setembre a les 18h i tindrà com a escenari Ca Revolta (C/ Santa Teresa 10 – barri de Velluters- València). Vos esperem!

Font: ANNA notícies

Introducció a l’anàlisi econòmica de la societat actual

Temps moderns

Temps moderns

Presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme està tenint pel conjunt de les societats e intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar l’actual sistema dominant.

CALENDARI

 • La societat en la que vivim: una sessió panoràmica. En aquesta sessió s’analitza la dinàmica de funcionament del capitalisme com a sistema econòmic i social. S’identifiquen els elements centrals que permeten la inserció de les persones en la nostra societat Així com les vies d’exclusió i marginació social. Queden ben definits els elements socioeconòmics estructurals que ens ajuden a comprendre el capitalisme.
  Cursos del Seminari Taifa

 • L’estructura fonamental d’explotació. S’analitza de forma assequible i rigorosa com actua el mecanisme central d’explotació capitalista a partir de la Teoria del Valor de Marx. S’assenyala el paper central del treball i procés productiu en el capitalisme.

 • El sistema productiu. A partir de l’estructura de l’empresa s’analitza com funciona la producció en el capitalisme. S’estudien els diferents canvis que en els darrers anys s’han anat introduint en les formes d’organització empresarial i productives per continuar assegurant la reproducció del capitalisme.

 • El paper de l’Estat. Natura de l’Estat. La intervenció pública. En aquesta sessió es treballa el paper de l’Estat en la societat capitalista com una de les institucions centrals que garanteixen el procés d’acumulació. S’exposa també l’evolució de l’Estat d’acord amb la dinàmica del capitalisme en cada moment històric.

 • La dinàmica actual del capitalisme. Es treballen els elements centrals que ens serveixen per definir el capitalisme en la seva fase actual “globalitzada”. S’analitza com es concreta l’estructura d’explotació i dominació del capitalisme del Segle XXI i les diferents conseqüències derivades del seu funcionament a nivell social, econòmic i ecològic.

 • Formes de lluita per la transformació del capitalisme. Un cop analitzat detingudament el funcionament del capitalisme i demostrada la seva naturalesa explotadora i la seva insostenibilitat social, ecològica i econòmica, en aquesta sessió es planteja el debat de les alternatives al capitalisme. S’intenta aclarir que no totes les alternatives que a l’actualitat es plantegen tenen un caràcter transformador. En aquest sentit es planteja un criteri per tal de poder diferenciar aquelles alternatives que només pretenen millorar el capitalisme de les que pretenen transformar-lo.

Aquest curs es realitzarà sota demanda.

El procés de construcció europea

Campanya UE ¿Pa qué? Pa quién?

Campanya UE ¿Pa qué? Pa quién?

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polítiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orígens, els objectius del procés de construcció europea així com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.

CALENDARI

 • La història del procés de construcció europeu i el paper de les seves institucions. Es mostra el context històric en el que s’ha desenvolupat el projecte europeu, d’acord a l’evolució del capitalisme, així com s’assenyalen les principals fites, orígens, raons pel seu establiment, agents impulsors i diferents etapes. En aquesta sessió es veurà també quina és la funció de les diverses institucions que conformen la Unió Europea.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La política econòmica de la UE: Es presenta l’evolució en matèria de política econòmica de la Unió i quins elements concrets converteixen, des de la signatura de l’Acta Única, a la UE en un dels vaixells insígnia del neoliberalisme a nivell mundial.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La política social de la UE. Existeix un Model Social europeu? Del “Welfare” al “Workfare“, la política d’ocupació i la “Flexicurity“, la tergiversació del Model Social Europeu, l’enduriment de la política social, les privatitzacions, la política migratòria i el Dumping Social són algunes de les qüestions que s’abordaran en aquesta sessió.
  Cursos del Seminari Taifa

 • La dimensió política de la UE. La UE un projecte en expansió. La flagrant manca de democràcia existent en tot el projecte de construcció europea com un intent de dotar-se de dimensió política al marge de la participació de la ciutadania. D’acord al paper de la UE en el marc de la globalització, s’analitzaran les raons que hi ha darrera els diferents projectes d’expansió actualment en marxa: l’expansió a l’Est, el Tractat de Barcelona i la protecció europea ala zona del Magrib i els projectes de lliure comerç de la UE amb l’Amèrica llatina o l’Àfrica.
  Cursos del Seminari Taifa

 • Les Conseqüències de la UE per a la població i el medi ambient. Es mostrarà la incidència del procés de construcció europea en la vida de les persones i l’economia del estats membres. S’analitzarà com el desplegament del model europeu a nivell productiu es basa en l’increment de l’ús dels combustibles fòssils (concentració productiva i expansió del transport motoritzat) amb un fort impacte ambiental i converteix a la UE en un dels principals causants del canvi climàtic. Es veurà també com el model d’agrobussines promogut per la UE suposa l’aposta per un model que destrueix els equilibris territorials i pressiona de manera brutal sobre els recursos (sobretot hídrics i alimentaris).
  Cursos del Seminari Taifa

 • La Unió Europa i la crisi. S’analitzarà el paper que està tenint la Unió Europea en la crisi econòmica actual, des de les primeres mesures que pren el BCE a l’agost del 2007 fins al moment present així com les perspectives de futur que s’endevinen per a la Unió.
  Cursos del Seminari Taifa

Aquest curs es realitzarà sota demanda.

La crisi avui

Després d’analitzar les raons de les crisis en el capitalisme en aquest segon curs ens proposem analitzar de manera concreta quins estan essent els impactes de la crisi en la societat. Analitzar que està passant en el sector productiu, en l’àmbit laboral, quines propostes s’estan plantejant etc. per tal de poder veure també com es podrien plantejar, des d’una posició de base, mesures socials i econòmiques que ens conduïssin a un escenari molt menys dolorós per les classes popular i que potser esdevingues un primer pas cap a una transformació social més profunda. Es recomana haver cursat anteriorment el curs “La crisi en el capitalisme actual“.

CALENDARI

 • Aquest curs es realitzarà els dies 14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre del 2010.

Les sessions de treball seran mensuals, els dimarts, a EcoconcernEcoconcern- Innovació Social
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona, Barcelona 08003Spain93 319 03 51

de 19:00 a 22:00 hores.
Data d’inici: 19/10.
Consulta al mapa com arribar-hi.
El cost de la inscripció és de 40 euros (inclou materials). Es cas d’haver-hi menys de 15 persones inscrites al curs aquest seria cancel·lat.

La crisi en el capitalisme actual. Fonaments i diferents impactes

El capitalisme conté en la seva pròpia natura la crisi com a element de funcionament dinàmic. La crisi per tant, s’ha convertit en un moment recurrent al llarg de la història del capitalisme que ha permès introduir els canvis necessaris per garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. A l’actualitat, el capitalisme es troba immers en una nova crisi que abarca diferents dimensions (financera-immobiliària, alimentària, energètica, climàtica). L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui. Avaluar els diferents impactes socials de la mateixa i quines poden ser les possibles evolucions del capitalisme en el futur (si és que n’hi ha) esdevindran també temes centrals del curs.

CALENDARI

 • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i la seva evolució històrica. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista. S’introduirà també un breu repàs de les crisis més importants de l’historia del capitalisme (crisi de finals del XIX, crisi del 29, crisis dels 60, etc.) així com de les conseqüències més rellevants que han comportat, tant per la gestió del capitalisme com a nivell social.

 • Introducció a les teories de la crisi en el capitalisme. En aquesta sessió es veurà com la crisi representa un moment necessari per la regeneració del capitalisme. S’exposaran els concepte fonamentals bàsics per entendre com es produeix i que representa la crisi en el capitalisme.

 • La crisi actual en el capitalisme. Breu història de la bombolla financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Conceptes de crèdit i risc. Impactes expansius sobre l’economia real i les seves conseqüències sobre l’activitat i els preus.

 • L’explosió de la bombolla financera. El detonant de la punxada. Veure com es transmet la contracció financera a la producció real. Fallades en cadena. Qui és qui en la gestió de la crisi. Actuació dels organisme públics en la gestió de la crisi. Canvis en les receptes tradicionals del neoliberalisme.

 • De la crisi financera a la crisi econòmica. La complexitat de la crisi i els seus impactes socials. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia. En aquesta sessió s’analitzarà com els límits físics del planeta i el canvi climàtic suposen restriccions importants al funcionament de la societat capitalista. Finalment s’avaluarà l’impacte social que la generalització de la crisi està tenint sobre el conjunt de la població.

El curs es realitzarà sota demanda.

Juliol 2010


Cerdanyola.info: L’Estiu Gran ofereix avui uns apunts sobre economia

PortalComarcal.info: II Trobada de Col•lectius Socials de La Costera


Llibertat.cat: Esports, formació i música a la II Trobada de Col·lectius Socials de La Costera

GraciaViva.cat: El Seminari Taifa presentarà a la Sirga el seu darrer informe d’economia crítica

El Seminari Taifa presentarà a la Sirga el seu darrer informe

“La crisis a l’estat espanyol: el rescat dels poderosos” és el títol del darrer informe del prestigiós Seminari d’Economia Crítica Taifa.

En ell s’exposa de forma detallada i rigorosa els efectes de la crisi econòmica sobre la població, les polítiques econòmiques que s’han aplicat i els efectes d’aquestes polítiques sobre els ciutadans a data d’avui.

Iván Gordillo presentarà aquest exhaustiu treball el proper dijous 22 de juliol a les 19:30 hores a La llibreria La Sirga-Ateneu La Barraqueta al c. Tordera, 34 baixos.

Font: GraciaViva.

El futur de les pensions (Sant Celoni, 07.05.2010)

DIVENDRES, 7 de MAIG.

Presentació del llibre Qué pensiones, qué futuro, el estado del bienestar en el siglo XXI, amb Elena Idoate, coautora i membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa.

Escola de Música
a 2/4 de 8 del vespre

Tenerife : Crónica Jornadas “Alternativas al Capitalismo”

Este fin de semana celebramos las Jornadas organizadas por CGT, Baladre y Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.

El viernes, tuvimos la charla sobre el Decrecimiento a cargo de Carlos Taibo y la posterior mesa redonda, con Paloma Moleón (CGT), Manolo Sáez (Baladre) y Jesús Giráldez, asistieron más de un centenar de personas, planteándose un interesante debate sobre esta propuesta, la situación a la que nos conduce la lógica del capitalismo en Canarias, la existencia de otras herramientas para la transformación como la Renta Básica de las Iguales, el papel de los sindicatos (en concreto el trabajo al respecto de CGT) y la dimensión de Alternativa que suponen estas nuevas teorías y prácticas.

El sábado por la mañana unas treinta personas acudieron a una interesante y pedagógica charla del Seminario de Economía Crítica Taifa sobre el funcionamiento del capitalismo, muy crítica respecto a las teorías ’oficiales’ de los economistas, y que explica como éste nos conduce irremediablemente a la crisis. Francisco Ferrer planteó también el uso de ’una caja de herramientas’ para el análisis y valoración de la capacidad transformadora de las diferentes alternativas que existen. Muy clarificadora la idea de los modelos fuertes, por cuanto suponen una ruptura con los mecanismos del capitalismo y los modelos débiles que no rompen con la lógica del sistema neoliberal, aunque en muchas ocasiones no se vendan así.

Por la tarde se añadieron más personas a las presentaciones de Enric Durán que nos habló de las cooperativas integrales y sus experiencias de trabajo en red y Koldobi Velasco de la Asociación Canaria de Economía Alternativa que se centró en la parte humana del trabajo en red, en su dimensión personal y colectiva y la importancia del proceso movilizador y participativo. A continuación hubo un debate que dio paso a la presentación de los colectivos invitados. Se formaron grupos dónde se exploraron las debilidades y fortalezas de los Bancos de Tiempo, las Cooperativas Agrícolas Ecológicas, las Radios Comunitarias y los Puntos de Información de derechos sociales.

En la puesta en común final quedó patente que muchas debilidades de las experiencias presentadas (baja participación, falta de coordinación, aislamiento, desconfianza), pueden convertirse en fortalezas mediante el trabajo en red, el apoyo mutuo, la información y la formación. También se vio la necesidad de seguir evolucionando a través de la participación de las personas e incorporación de nuevas ideas en la búsqueda de un espacio común. El carácter solidario, la dimensión humana, la horizontalidad, el empoderamiento, el desarrollo personal… son algunas de las fortalezas que se destacaron y que son comunes a todas las experiencias.

Las jornadas nos dejaron una sensación de optimismo y un mayor conocimiento en el ámbito de las ideas y la relación entre personas y colectivos que seguimos buscando alternativas. Nos faltó tiempo para conocernos más y para dar cabida a otras iniciativas, eso nos anima a dar continuidad al trabajo que empezamos estos días.

Enlace con la noticia-reportaje fotográfico de las Jornadas que han hecho Arriba las que Luchan :

Ver galería de imágenes en el siguiente enlace :

Más información en :

Font: Rojoynegro

El procés de construcció europea (Barcelona, maig 2010)

La UE, pa qué? pa quién?

La UE, pa qué? pa quién?

El Seminari Taifa proposa un nou curs al voltant del procés de construcció Europea i la política actual de la UE.
El curs tindrà lloc a Ecoconcern tots els dimecres a partir del 12 de maig i fins al 16 de juny.

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polítiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orígens, els objectius del procés de construcció europea així com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.

Llegir més