Taifa a “El Punt”

(…) Malauradament, no hi ha gaires veus en aquest sentit. L’excepció més destacable és el Seminari Taifa (www.seminaritaifa.org), que no ha parat d’organitzar cursos divulgatius per tot el territori, en els quals s’explica que la crisi és un element cíclic en el sistema capitalista, lligat a la seva lògica del benefici. Les crisis se succeeixen en el temps, i el sistema n’ha sortit, sí, però cada cop han estat més intenses i han significat el patiment de milions de persones.

Font: El Punt