Curs d’anàlisi econòmica de la societat actual

CURS D’ANÀLISI ECONÒMICA DE LA SOCIETAT ACTUAL. Seminari d’economia crítica TAIFA (OCTUBRE ‘05 – ABRIL ‘06).
Vivim en una societat en la qual els aspectes econòmics ocupen un lloc predominant, en la que molts aspectes del que succeix s’adscriuen a les exigències econòmiques i es justifiquen perquè l’economia impedeix que sigui d’una altra manera. Moltes persones voldrien entendre
alguna cosa més del que succeix en aquesta societat en l’àmbit socioeconòmic
, però es considera que és una disciplina de difícil comprensió i seguiment.
El seminari d’economia crítica TAIFA ofereix un curs per a les persones que s’interessen per entendre la situació i dinàmica econòmica d’aquesta societat. Pensem que l’economia pot ser comprensible per a qualsevol persona interessada si realment desitja entendre-la i està disposada a realitzar un esforç. L’objectiu de la nostra tasca és entendre quins són els elements que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones i ecològicament viable. Partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entenent-la com la comprensió i el coneixement de la societat en la que vivim, esdevé imprescindible.

OBJECTIU DEL CURS
Aconseguir presentar una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme està tenint pel conjunt de les societats e intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar l’actual sistema dominant.Un objectiu del curs és també generar una dinà mica participativa entre els assistents al voltant del tema plantejat.

METODOLOGIA DEL CURS
La metodologia del curs és altament participativa. Cada sessió es dividirà en tres parts: una primera exposició a càrrec d’algun membre del seminari TAIFA, una posterior discussió en grups al voltant d’algunes preguntes directament vinculades amb el tema del dia i que serveixen per orientar el debat i per finalitzar la sessió una posada en comú dels punts debatuts. El temps estimat de duració de les sessions és de dues hores i mitja. Es contemplen al voltant de 45 minuts per cada part i es deixa un marge d’un quart d’hora d’ajust. Es proporcionarà un dossier amb materials per a cada sessió que els participants hauran d’estudiar per a les respectives sessions. Les persones que completin aquest curs, si ho desitgen podran participar després en el curs de Formació per a Economistes que es desenvolupa en el marc de les activitats del seminari TAIFA.
EL CURS EL REALITZARAN ELS MEMBRES DEL SEMINARI TAIFA: Josep Manel Busqueta, Àlex Esteban, Miren Etxezarreta, Francisco Ferrer, Núria Giménez, Xabier Gracia, Elena Idoate, José Iglesias Fernández, Joan Junyent, Núria Pascual, Jordi Teixidor.

SESSIONS

  • 1) 19 d’octubre. La societat en la que vivim. Una visió panoràmica.
  • 2) 9 de novembre. L’estructura fonamental d’explotació.
  • 3) 30 de novembre. El sistema productiu.
  • 4) 14 de desembre. El paper de l’estat (1).
  • 5) 11 de gener. El paper de l’estat (2).
  • 6) 1 de febrer. L’evolució de l’estat del benestar: hi ha crisis del sistema de pensions?
  • 7) 22 de febrer. La dinàmica actual del capitalisme.
  • 8) 8 de març. La realitat del projecte europeu.
  • 9) 29 de març. La ciutat en el capitalisme actual.
  • 10) 18 abril. Cap on va el capitalisme. Hi ha alternatives?

Les sessions es realitzaran a l’Ecoconcern, c/Mare de Déu del Pilar, 15, principal de 19.00 a 22.00 hores. El cost de la inscripció serà de 30 euros per a tot el curs (inclou dossier).

PER A INSCRIURE’S
Ecoconcern – Innovació social
Mare de Déu del Pilar, 15 principal
Barcelona 08003, Ciutat Vella
E-mail: ecoconcern@pangea.org
Telf: 93 319 03 51

Més informació a cursos.seminaritaifa.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *