Entrades

El Capital de Costa-Gavras adapta el llibre homònim de Stéphane Osmont, un escriptor que ha novel·lat diverses obres de Marx, entre elles el Manifest Comunista, després d’haver assolit certa experiència laboral en el món de les altes finances. El Capital és l’obra magna de Marx, imprescindible per entendre la societat capitalista i amb una transcendència fora de tot dubte. A aquestes alçades sembla imprudent que una obra porti el mateix títol que l’obra de Marx si no és un estudi rigorós. En el pla cinematogràfic existeix el precedent de la pel·lícula d’Alexander Kluge (2008), qui en un DVD de 570 minuts reprèn el projecte de Sergei Eisenstein de dur a la pantalla El Capital de Marx seguint l’estructura narrativa de l’Ulises de Joyce. Evidentment la pel·lícula de Kluge no porta per títol El Capital. Es clar que Marx, Eisenstein, l’Ulises o el mateix Kluge son paraules majors. No és el cas de la pel·lícula que ens ocupa, que sota l’ampul·lós títol de El Capital només tracta el capital financer.
Llegir més