Posts

Viatges d’anada i tornada del pensament econòmic crític (M. Etxezarreta)

Els viatges d'anada i tornada del pensament crític econòmic

En aquest article Etxezarreta, membre del seminari Taifa, revisa breument l’evolució del pensament econòmic des de la crisi dels setanta. Es presenta, primer, l’evolució que va causar la fi del keynesianisme i el ressorgiment de l’economia neoclàssica i les polítiques econòmiques neoliberals, per a passar després a revisar els canvis experimentats pel pensament marxista. I es fa una ràpida incursió en l’alteració que el pensament econòmic ha experimentat amb la crisi actual.

Read more

Llibertat i Mercat (X. Gracia)

XABIER GRACIA | La Directa 18/03/2013

Ho reconec, quan escolto parlar als poderosos de llibertat i mercat se’m regiren les vísceres. I no em queda més remei que reconèixer que la contrarevolució neoliberal compta entre els seus èxits amb l’àmplia acceptació popular que una economia mercantil capitalista, fundada sobre la propietat privada, és una economia que garanteix els majors nivells de llibertat dels seus agents: llibertat de mercat, llibertat d’empresa, llibertat d’elecció del consumidor, llibertat contractual dels treballadors, etc. Així, el mercat, a més de ser la millor manera de promoure el benestar de l’ésser humà i optimitzar els recursos, és una de les institucions fonamentals mitjançant la qual es garanteixen les llibertats individuals de les persones. Les relacions d’intercanvi pressuposen relacions entre individus lliures propietaris i el mercat és concebut com un camp de la llibertat d’acció dels agents econòmics.

Read more