Taifa a discreció! Reflexions crítiques per a l’acció.

En motiu de la celebració del 20é aniversari de Taifa, hem fet una recopilació d’articles publicats en premsa i revistes per part de membres del seminari Taifa en els darrers anys. El recull creiem que constitueix una panoràmica d’aquests anys de crisi econòmica des del prisma crític del seminari Taifa.

Continguts

1 Introducció Seminari Taifa: 20 anys d’economia crítica per la transformació
Part 1. De la crisi al rescat dels poderosos … 10
Part 2. L’economia real, el món del treball … 143
Part 3. Sector públic en deconstrucció. Retallades i privatitzacións. … 175
Part 4. Europa: la UE davant la crisi … 220
Part 5. L’Economia Ortodoxa davant la crisi … 275