Auge y crisi de la vivienda en España


Anàlisi d’una època amb uns preus de l’habitatge sempre creixents, que impulsaven la riquesa dels propietaris d’habitatge, i de retuc arrossegaven l’economia, al mateix temps que es multiplicava la superficie construida i l’accés a l’habitatge es convertia en un dels principals problemes de la majoria d’espanyols. Només entenent l’auge del mercat de l’habitatge podem entendre les particularitats de la crisi al nostre país.


Auge y crisis de la vivienda en España Seminari d’economia crítica Taifa Daniel Mayals, José Iglesias, Miren Etxezarreta, RamónRibera, Carles Deltell, Natalia Caicedo, Joan Junyent, Elena Idoate i Fernando Zamorano Seminari d’economia crítica Taifa Informes de economía 05 Novembre 2008 2008 Barcelona 84 p. Castellà GFDL Seminari d’economia crítica Taifa. (2008). Auge y crisis de la vivienda en España. http://seminaritaifa.org/publicacions/informes/informe-05