El dijous 28 de febrer comença una nova edició del curs “Per entendre el capitalisme” del seminari d’economia crítica Taifa.

L’objectiu del curs és la presentació d’una visió rigorosa i crítica dels aspectes més rellevants del capitalisme actual immers en una profunda crisi tot analitzant la seva evolució i les conseqüències pel conjunt de la societat. Des del seminari Taifa proposem una anàlisi de conjunt de la societat capitalista, una aproximació sistèmica que aborda els àmbits de la despossessió social i ecològica, de la dominació patriarcal i de l’explotació laboral. Proposem una explicació, destinada a un públic general, sobre com funciona el sistema productiu i financer, el rol del diner i el mercat en la nostra societat així com el paper de l’Estat i la política econòmica dels governs en l’actual era neoliberal. Aquesta totalitat capitalista està protagonitzada per un conflicte de classes que posa de relleu les múltiples contradiccions del sistema i els propis límits del capital.


Sessions del curs

  • Sessió 1: La societat en la que vivim: una sessió panoràmica. S’identifiquen els elements centrals que permeten la inserció de les persones en la nostra societat així com les vies d’exclusió i marginació social. Es farà una breu introducció de les crítiques de l’economia ortodoxa de la història del capitalisme fins els nostres dies.
  • Sessions 2 i 3: L’estructura fonamental de l’explotació, la dominació i la despossessió en el capitalisme. S’analitza el mecanisme central d’explotació del capital a partir de la teoria laboral del valor de Marx. S’assenyala tant el paper central del treball i el procés productiu en el capitalisme com l’opressió patriarcal i l’espoli mediambiental així com el mecanisme d’acumulació per despossessió (valorització del capital a través de la privatització, l’expansió geogràfica i la mercantilització de la vida).
  • Sessió 4: El sistema productiu, canvis en l’organització del treball i lluita de classes. S’estudien els diferents canvis que en els darrers anys s’han anat introduint en les formes d’organització empresarial i productives per continuar assegurant la reproducció del capitalisme a partir de l’explotació de la força de treball..
  • Sessió 5: El sistema financer i el diner. S’analitza els canvis en la forma del diner i la tendència a la financiarització de l’economia les darreres dècades que a través els mecanismes de crèdit han provocat una desproporció amb el sistema productiu (generador de valor). El diner representa molt més que un mitjà d’intercanvi, reserva i pagament. Hi cosifica una serie de relacions de classe i conté un alt component ideològic.
  • Sessió 6: El paper i la natura de l’Estat i la política econòmica. S’exposa també l’evolució de l’Estat d’acord amb la dinàmica del capitalisme en cada moment històric com una de les institucions centrals que garanteixen el procés d’acumulació, i en particular el rol que està tenint en la crisi actual. L’Estat i la seva política econòmica ha estat un agent actiu en portar a terme l’agenda neoliberal i facilitar la internacionalització del capital.
  • Sessió 7: Crisis i límits del capitalisme. Una visió general de la dinàmica contradictòria del capitalisme i principals fases de la crisi actual i dels esdeveniments de més recent actualitat per tal de poder analitzar en quina situació ens trobem i poder entendre quina pot ser la tendència més immediata.

Preu i pagament

El preu d’aquesta activitat és de 30€ que s’hauran d’abonar en metàl·lic el primer dia del curs.

Horaris i calendari

L’activitat es realitzarà els dijous de 19h a 21h del 28 de febrer a l’11 d’abril de 2019 al Centre Sant Pere (Carrer Sant Pere Més Alt, 25 de Barcelona. Consultar-ho al mapa.)


* indicates required
Vols subcriure't al butlletí de TAIFA? *