Els grups de treball són l’inici de la participació a TAIFA. Aquests tenen una voluntat d’autoformació d’entre 1 i 3 anys en funció del ritme d’estudi i de les necessitats que sorgeixin.

Aquests grups gaudeixen de total autonomia per aprofundir en els temes que es considerin més rellevants. Normalment, tindran l’acompanyament d’altres companys del seminari per facilitar l’aprenetatge.

  • Crítica de l’Economia Ortodoxa (CEO): ): grup d’estudi de les escoles de pensament econòmic:
  • Introducció a l’Economia Cirítica (IEC): introducció a l’anàlisi marxista
  • Lectura del Capital
  • Lectura dels Grundrisse
  • Feminisme i marxisme: grup d’estudi de la societat patriarcal des d’una perspectiva marxista.
  • Municipalisme: treballant en la preparació d’un curs per abordar el municipalisme com a front alternatiu davant del capitalisme.

Consisteix en una reunió mensual per discutir i estudiar, depenent del seminari, al voltant d’unes lectures prèvies.

Els seminaris, pel seu format més autònom, han de comptar amb un grau dcompromís de les persones que hi vulguin participar, tant per llegir prèviament i de forma individual els textos acordats com per preparar els debats i participar en el si de TAIFA. Creiem que aquesta és una bona manera de formar-se i socialitzar el coneixement.

Els seminaris estan oberts a tota persona interessada i amb ganes d’aprendre; no són exclusius per a estudiants o llicenciats en economia, tot i que aquests poden trobar-semés familiaritzats amb els temes d’estudi.

Totes les sessions es faran a C/ Sant Pere Mes Alt, 25, 08003 Barcelona