Tag Archive for Alternatives

El municipalisme com a procés contra el capitalisme

L’agressió de les polítiques neoliberals al benestar de les poblacions és tal que s’entén que els moviments socials concentrin totes les seves mobilitzacions en contrarestar-les de forma immediata. Contrarestar la precarietat de vida significa per tant, el desplegament d’una política urgent i programàtica que incorpori una visió sistèmica, contra el capitalisme. Aquesta ens porta a pensar en models alternatius de societat, i en processos alternatius de canvi social que omplin aquest buit. Si l’esquerra encara aspira a mantenir l’objectiu de transformar el capitalisme, cal abordar el buit entre la praxi i la teoria actual, les disfuncions dins del sistema i les solucions diàries i les alternatives, cada vegada més urgents contra el sistema.

AUDIO: Miren Etxezarreta critica el capitalisme i aposta per un canvi de sistema econòmic (Catalunya Radio)

La catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la UAB, i membre del seminari taifa, assegura que el sistema capitalista és injust i depredador perquè només busca beneficis a curt termini i això provoca inevitablement que sempre hi hagi crisis. Segons Etxezarreta, hi ha gent que ho passa molt malament però té el capitalisme està tan interioritzat que justifica la situació assumint que la crisi és inevitable. L’economista també creu que les estructures polítiques dissenyades són obsoletes i s’han de canviar.

Alternativas a un capitalismo en crisis

No hay alternativa, dijo la celebrada Margaret Thatcher. El pensamiento único económico, de corte neoliberal, niega cualquier planteo que impugne la realidad existente. Pero la posibilidad o no de alternativas depende de la correlación de fuerzas políticas. Algunas las ha descrito el miembro del seminario de Economía Crítica Taifa, Josep Manel Busqueta, en la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21.

¿Qué implica plantear alternativas? Aclara Busqueta que no se trata de presentar un nuevo “producto transformador y revolucionario, como si toda nuestra experiencia anterior no sirviera”. Por otra parte, “no existen las recetas mágicas para la transformación social; de lo que se trata es de aportar elementos de reflexión”.

Curs: “La discussió sobre les alternatives”

És un fet que cada cop hi ha més persones que és pregunten sobre les alternatives a un model de societat capitalista indesitjable per la majoria de les persones que habitem el planeta. L’objectiu d’aquest curs se centra en plantejar diferents propostes, idees arguments etc., que serveixin per la reflexió i per l’acció a totes aquelles persones que tenen la voluntat de participar en aquest procés de transformació social.