Cursos

El seminari Taifa ofereix dos tipus d’activitats. Per una banda oferim cursos d’entre 5 i 7 sessions amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement de la realitat econòmica que ens envolta. Aquest any oferirem el curs “Per entendre el capitalisme” i el curs “Reflexionant sobre les alternatives”. Per altra banda, seguim organitzant els seminaris o grups de treball que tenen una durada més llarga i que en bona mesura es basen en un procés d’autoformació col·lectiva conjuntament amb els altres participants.

CURSOS | SEMINARIS

Els cursos consisteixen en una sèrie de sessions (entre 5 i 7) pensades per a que els assistents vagin desenvolupant progressivament els conceptes necessaris per entendre i interpretar la situació econòmica, social i política actual.

Aquests cursos estan destinats a servir d’eines d’anàlisi a les persones inquietes socialment, així com als moviments socials en general o les assemblees i col·lectius polítics. La voluntat de socialitzar el coneixement, en aquest cas econòmic, és una de les bases del seminari Taifa.

Cada sessió consistirà en una explicació per part d’un ponent del seminari Taifa de 45-60 minuts, acompanyada normalment d’una presentació gràfica per facilitar el plantejament i comprensió del tema exposat. A continuació es farà un torn obert de paraules i debat. Es proporcionarà documentació per a preparar els cursos.

Per al curs 2017-2018 el seminari Taifa ofereix dos cursos:

Consulta el calendari per veure les dates i llocs dels propers cursos. Si pertanys a un col·lectiu i vols organitzar algun d’aquests cursos al teu municipi o comarca pots posar-te en contacte amb nosaltres via seminaritaifa@seminaritaifa.org.

Skip to toolbar