Els continguts i imatges d’aquest lloc web, d’acord amb el principi general de copyleft, estan publicats d’acord amb els termes de llicencia GNU de documentacio lliure (GFDL, GNU Free Documentation License).

Text complert de la llicència (traducció al català): llicencia GNU de documentacio lliure.
Text original complert de la llicència (en anglès): GFDL, GNU Free Documentation License.

Aquesta llicència NO és d’aplicació en els següents casos:

 • Els continguts dels blogs personals, si no s’especifica el contrari, són propietat dels seus respectius autors i tot els drets estan reservats.
 • Els comentaris són propietat dels seus respectius autors i aquest blog en denega qualsevol responsabilitat. No s’establirà cap tipus de mesura de censura exceptuant aquells comentaris que puguin ser considerats SPAM o bé puguin resultar ofensius per algun lector.
 • Les col·laboracions o cesions són propietat dels seus respectius autors i en cada cas s’especificarà la llicència que les ampara. Si no s’especifica cap llicència s’entendrà que tots els drets són reservats.
 • Les cites a continguts ja publicats anteriorment en altres mitjans són propietat dels seus respectius autors i/o mitjans i són tractades d’acord amb les seves propies llicències, el dret de cita seguint la filosofia d’ús raonable (fair use)

Aquesta llicència et permet fer el següent ús d’aquests continguts:

 • Copiar i distribuir el Document en qualsevol suport, de manera comercial o no.
 • Prestar-ne còpies i exhibir-ne còpies públicament.
 • Realitzar modificacions de les parts variables i obres derivades.
 • Redistribuir còpies en grans quantitats.
 • Acceptar una compensació a canvi de les còpies.

Sota les següents condicions (resum):

 • 1. Respectar l’autoria original citant a l’autor i indicant l’origen dels continguts.
 • 2. reproduir aquesta Llicència, els avisos de copyright, i l’avís de llicència que diu que aquesta Llicència s’aplica al Document en totes les còpies, i no afegir-hi altres condicions que les d’aquesta Llicència.
 • 3. No utilitzar mitjans tècnics per impedir o controlar la lectura de successives còpies de les còpies que feu o distribuïu.
 • 4. Les obres derivades dels continguts d’aquest lloc web, en el cas que vulguin ser redistribuides, hauran d’utilitzar aquesta mateixa llicència.
 • 5. Consulta el text complet per a més detalls…

Algunes sugerències finals:

 • Si utilitzes una part petita dels continguts del blog n’hi ha prou que en citis l’autoria i n’indiquis l’origen.
 • Si es possible, avisa abans d’utilitzar els continguts. Fins i tot l’autor/s poden ajudar-te, fer-te comentaris i suggerències.
 • S’agraeix que si utilitzes uns continguts i et són útils es comuniqui a l’autor original ja sigui mitjançant comentaris, trackbacks, pingbacks, correu electrònic o qualsevol altra via de comunicació amb l’autor.
 • Si t’interesa una imatge d’aquest blog fixat si està afectada per algun copyright. Pregunta si pots endur-te-la al teu servidor, però mai, mai l’enllacis des del servidor d’orígen.
 • Si fas reproduccions en grans quantitats consulta el text complet de la llicència.
 • En el cas de reproduccions en grans quantitats i/o reproduccions amb finalitats comercials s’agraeix que et posis en contacte amb l’autor.