Entrades

Xerrades del Seminari Taifa sobre l’actualitat econòmica

Davant dels durs atacs a les condicions de vida i drets socials que la població i les classes treballadores estan experimentant en aquests darrers temps, i convençuts que és important que les persones interessades tinguin la possibilitat de debatre sobre la natura d’aquests atacs, les seves causes i les seves conseqüències, el seminari Taifa es proposa iniciar unes xerrades de debat que puguin facilitar l’aprofundiment en la comprensió d’aquestes dinàmiques. L’anàlisi i el comentari serà sempre des del punt de vista de les classes populars.

Les xerrades tindran una periodicitat no definida i tindran lloc a Ecoconcern a les 19:30h. Es proposa que un ponent faci una exposició prèvia d’uns 45 minuts i es dediquin al debat uns altres 30 o 45 minuts. Els ponents seran membres del seminari Taifa tot i que ocasionalment es contempla convidar altres ponents. El programa es beneficia de la cooperació d’Ecoconcern que presta el suport logístic.

Durant el primer semestre del 2011 s’han tractat els temes següents: la reforma de les caixes d’Estalvi, la reforma de les pensions, el Pacte de l’Euro, la reforma laboral i el model productiu, la crisi del deute i les retallades.

La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

El seminari d’Economia Crítica Taifa presenta el nou curs, La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

Després d’analitzar les raons de les crisis en el capitalisme en aquest segon curs ens proposem analitzar de manera concreta quins estan essent els impactes de la crisi en la societat. Analitzar que està passant en el sector productiu, en l’àmbit laboral, quines propostes s’estan plantejant etc. per tal de poder veure també com es podrien plantejar, des d’una posició de base, mesures socials i econòmiques que ens conduïssin a un escenari molt menys dolorós per les classes popular i que potser esdevingues un primer pas cap a una transformació social més profunda. Es recomana haver cursat anteriorment el curs “La crisi en el capitalisme actual” i/o haver llegit l’informe número 6 “Apuntes teóricos para entender la crisis”.

En aquest curs es tractaran els següents aspectes:

I.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA I FINANCES: Les conseqüències de la crisi a l’estructura productiva i financera. Revisar quin ha estat l’impacte de la crisi sobre la capacitat real de produir riquesa a l’economia estatal i que suposa realment el repetit “canvi de model econòmic” i la seva validesa com a estratègia per sortir de la crisi.

II.- MERCAT DE TREBALL: Que ha succeït i està succeint a l’àmbit laboral. La seqüela de l’atur i la precarietat que arrossega. La disminució de salaris i la pèrdua de drets laborals. Una avaluació de les propostes del Diàleg Social.

III.- POLÍTIQUES ECONÒMIQES: Quines polítiques s’han seguit per enfrontar-se a aquestes situacions? Revisió dels aspectes més importants de la política de l’Estat dels últims dos anys i, en particular, una avaluació de la política seguida respecte als impostos.

IV.- DESIGUALTATS SOCIALS: Aquesta evolució ens duu a un fort impacte sobre les condicions de vida de la població, sobretot a un augment de la pobresa i la desigualtat. Anàlisi de la situació respecte a aquests àmbits de la població en general i específicament de la immigració. Revisió de les reaccions populars que les forces socials
han tingut contra aquesta dinàmica.

V.- REACCIÓ I CONCLUSIONS: Intentarem arribar a algunes conclusions sobre tot el que la crisi està suposant sobre la societat i la vida de les persones. També explorar quin pot ser l’evolució a partir d’ara.

*Aquest curs es realitzarà els dies 20 i 27 de gener i 3, 10 i 17 de febrer del 2010 i les sessions de treball es realitzaran a Ecoconcern de 19:00 a 22:00 hores.

Ecoconcern-Innovació Social
ecoconcern@pangea.org
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona, Barcelona 08003 Spain
93 319 03 51

Els cursos tenen un preu de 40 euros per curs (es preveu la possibilitat d’excepcions per a qui no pugui pagar). Els cursos no es realitzaran sense un mínim de 15 persones inscrites per curs.

Més informació i inscripcions a o cursos@seminaritaifa.org