Tag Archive for Marxisme

Marx segueix donant molta guerra – La MEGA2 (X. Gracia)

Malgrat tants enterradors de fantasmes, Marx segueix sent el crític més mordaç del capitalisme i un dels grans pensadors de l’emancipació humana. Aquests 7 anys de crisis i la pornografia del poder exhibit bavosament no han fet més que reavivar l’interès per l’obra de Marx. I perdoneu-me la gosadia, però estic segur que al segle XXI el vell Moro -com li deien les seves filles afectuosament-, seguirà donant molta guerra…de classe, per descomptat.

Mites, fetitxes i màscares

L’aportació teòrica més important de Karl Marx, juntament amb la teoria del valor –o teoria de l’explotació– és la teoria del fetitxisme. El caràcter fetitxista fa referència a la dinàmica de les pròpies relacions socials d’encobrir o velar la seva dimensió social i històrica en el procés central de producció i intercanvi de mercaderies. Això fa referència al mode de producció sota un règim de propietat que separa les persones que posseeixen només la força de treball d’aquelles que posseeixen també mitjans de producció on les primeres entreguen, en la producció, més treball del que reben a canvi del salari. Aquest treball alienat es cosifica en les mercaderies fins al punt que no veiem relacions socials sinó coses, que se’ns apareixen mistificades en el mercat on sembla que es manifestin els atributs socials de l’intercanvi entre coses produïdes per negocis lliures de persones lliures en condicions justes. Els determinants socials s’oculten darrere de falses lleis econòmiques que se’ns apareixen com naturals. La teoria del fetitxisme ens ensenya aquesta capacitat d’emmascarar, també gràcies a la ideologia, que darrere les aparences es troben unes relacions socials de submissió i explotació.

Introducció a l’economia crítica

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una aproximació a les idees bàsiques de l’economia marxista. No pretén un coneixement àmpli i en profunditat sinó una primera aproximació en termes d’un coneixement elemental però rigurós, que serveixi per a aquells que més endavant vulguin profunditzar en l’estudi del pensament econòmic crític o que vulguin integrar-se en altres grups de treball del seminari d’economia crítica Taifa.

Introducció al marxisme

L’objectiu és iniciar-se en el coneixement del mètode d’anàlisi econòmic marxista. El capital, obra central de Karl Marx és, com han assenyalat alguns autors, una ontologia de la societat contemporània. Es tracta d’una obra d’enorme rellevància per a la comprensió de la societat actual en la qual la generalització de la forma mercantil capitalista i la seva contrapartida, els diners, és cada vegada més la forma dominant de les relacions socials.

“Los fundamentos antropológicos de Marx y la cuestión de la libertad” [Audio] Seminario con Levy del Águila

El pasado 29 de noviembre nos reunimos en Barcelona los compañeros de dos grupos de lectura de El capital (Seminari Taifa y el Grup de Juny) para realizar un seminario con el filósofo peruano Levy del Águila. El seminario tuvo como objetivos abordar las bases de la filosofía antropológica de Marx.

Skip to toolbar