Tag Archive for Despossessió

Endinsant-nos en l’elusió fiscal

Explicar el sistema fiscal en un article molt breu és tasca impossible. Així doncs, em limitaré a comentar una part poc coneguda del sistema fiscal, qui desitgi un tractament més ampli pot consultar l’informe 11 del Seminari Taifa o un estudi, encara més ampli, a Sector públic i sistema fiscal. Escriuré sobre una de les parts a què normalment se sol donar menys atenció en analitzar els sistemes fiscals. Em refereixo a l’elusió fiscal (de vegades també coneguda com evasió fiscal, un terme menys precís).

La crisi sense fi: cinc anys de despossessió social

Cinc anys després, el marc d’anàlisi econòmica segueix sent el mateix. La implosió de la crisi de sobreproducció i sobreacumulació i la caiguda de l’activitat interromp el flux de plusvàlues que hauria de fer front a les obligacions financeres contretes pel capital industrial. El capital financer asfixia l’economia amb la seves exigències de cobrament i l’aturada productiva dificulta la realització d’aquest capital fictici.

Skip to toolbar