Seminaris

El seminari Taifa ofereix dos tipus d’activitats. Per una banda oferim cursos d’entre 5 i 7 sessions amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement de la realitat econòmica que ens envolta. Aquest any oferirem el curs “Per entendre el capitalisme” i el curs “Reflexionant sobre les alternatives”. Per altra banda, seguim organitzant els seminaris o grups de treball que tenen una durada més llarga i que en bona mesura es basen en un procés d’autoformació col·lectiva conjuntament amb els altres participants.

CURSOS | SEMINARIS

inscripcions_obertes_1Els seminaris (o grups de treball) tenen una voluntat d’autoformació a llarg termini en els camps d’estudi de l’economia crítica. Aquests seminaris poden tenir una durada d’entre 1 i 3 anys, en funció del ritme d’estudi del grup i de les necessitats que sorgeixin. Aquests grups gaudeixen de total autonomia per aprofundir en els temes que es considerin més rellevants. Normalment, tindran l’acompanyament d’un coordinador i en els casos necessaris es comptarà amb la participació d’altres companys del seminari Taifa per abordar temes en els que tenen més coneixement.

El funcionament d’aquests seminaris consisteix en una reunió mensual per discutir i estudiar diversos temes, depenent del seminari, al voltant d’unes lectures prèvies. Així doncs, es tindrà un text de referència que es podrà complementar amb articles o debats actuals. Els seminaris, pel seu format més autònom, han de comptar amb un grau de compromís de les persones que hi vulguin participar, tant per llegir prèviament i de forma individual els textos acordats com per preparar mínimament els debats. Creiem que aquesta és una bona manera de formar-se i socialitzar el coneixement.

Els seminaris estan oberts a tota persona interessada i amb ganes d’aprendre; no són exclusius per a estudiants o llicenciats en economia, tot i que aquests poden trobar-se més familiaritzats amb els temes d’estudi. Creiem que es pot arribar a assolir un bon coneixement en el camp que ens ocupa també en espais fora de la universitat. En aquest sentit aquests grups són una oportunitat també per a gent que ha participant en diversos cursos del seminari Taifa i que vol aprofundir en l’economia crítica.

  
Pel curs 2016-2017 el seminari Taifa ofereix els següents seminaris a partir d’octubre (sempre i quan es cobreixi un quòrum mínim d’unes 15 persones).

Crítica a l’economia ortodoxa (CEO)

Crítica a l'economia ortodoxa

Crítica a l’economia ortodoxa

Consisteix en revisar críticament les escoles de pensament econòmic ortodox més importants des dels clàssics fins a l’actualitat, passant pels keynesians, neoclàssics, etc. L’estudi es basa principalment en una col·lecció de lectures ja editades pels assistents al seminari en anys anteriors. Aquest seminari està adreçat especialment a economistes o estudiants d’economia, però no és una condició necessària. El text de referència és el llibre: Etxezarreta, Miren (coord.), Crítica a la economía ortodoxa. Bellaterra: Seminario de economía crítica Taifa. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. 2004.

 

Les sessions de treball seran mensuals, en dilluns, al Centre Sant Pere. C/ Sant Pere Més Alt, 25 08003 Barcelona, de 19:30 a 21:30 hores. Consulta al mapa com arribar-hi. Inscripcions: No hi ha inscripcions obertes. El seminari és bianual (2015-2017).

Introducció a l’economia crítica (IEC)

L’objectiu d’aquest seminari és proporcionar una aproximació a les idees bàsiques de l’economia marxista, un dels pilars de l’economia crítica. Pretén una primera aproximació en termes d’un coneixement elemental però rigorós, que serveixi per a aquells que més endavant vulguin profunditzar en l’estudi del pensament econòmic crític i l’escola marxista. Es faran servir diversos textos de referència del propi Marx i altres autors posteriors com Louis Gill i el seu: Fundamentos y límites del capitalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2002.

 

 

Les sessions de treball seran mensuals, al Centre Sant Pere. C/ Sant Pere Més Alt, 25 08003 Barcelona. Consulta al mapa com arribar-hi. Inscripcions: seminaritaifa@seminaritaifa.org

 

Lectura de El Capital de Karl Marx

El Capital de Karl Marx

El Capital de Karl Marx

El grup estarà obert a totes les persones, tot i que seria aconsellable tenir unes nocions prèvies de marxisme que es poden obtenir en altres cursos organitzats pel Seminari.

El Capital és un llibre que presenta certes dificultats, però aquestes es poden superar amb facilitat a través de laprenentatge col·lectiu. Per entendre a Marx, no n’hi ha prou amb conèixer el que altres han dit sobre ell, es necessita un treball perseverant per afrontar-lo de manera directa. En el debat es prestarà una atenció especial a descobrir la singularitat i especificitat de les idees de Marx i a aprofundir la crítica al capitalisme, quelcom absent en els debats majoritaris d’avui dia.

Les sessions seran mensuals i els mateixos participants es faran càrrec de l’exposició. El grup estarà coordinat per companys que durant els darrers anys han debatut els tres llibres d’El Capital, el que permetrà socialitzar llur experiència. També es faran grups de repàs i reforç extra per treballar els conceptes més difícils i problemàtiques específiques.

Disposem d’una molt bona traducció d‘El Capital en Català, d’Edicions 62 i que es troba en totes les biblioteques públiques de Catalunya. En castellà hi ha diverses edicions. Recomanem les següents edicions:

  • AKAL, es pot comprar a qualsevol llibreria i és la més econòmica. 
  • La úlitma traducció va ser la de Manuel Sacristan (descatalogada) a la qual es pot accedir en format pdf. en aquest enllaç

 

Les sessions de treball seran mensuals, al Centre Sant Pere. C/ Sant Pere Més Alt, 25 08003 Barcelona. Consulta al mapa com arribar-hi. Inscripcions: seminaritaifa@seminaritaifa.org

 

Lectura dels Grundrisse de Karl Marx

Elements fonamentals per la crítica de l'economia política (Grundrisse) 1857-1858, Karl Marx

Elements fonamentals per la crítica de l’economia política (Grundrisse) 1857-1858, Karl Marx

Es tracta d’un grup que formem, inicialment, persones que han participat en anteriors grups de debat d‘El Capital, però obert a altres que puguin tenir interès en aprofundir en el procés de maduració teòric del propi Marx. Redactats entre 1857 i 1858, els Grundrisse són el primer projecte de Marx per abordar la crítica de l’economia política i, per tant, també són el treball preparatori d’El Capital. En ells, Marx desplega, per primera vegada, categories que han acabat sent fonamentals en la seva teoría del valor. Malgrat que Marx no els va publicar, contenen nombroses reflexions sobre assumptes que no s’arriben a desenvolupar en altres parts dels seus escrits. La seva lectura és una eina potent per entendre millor El Capital.

No hi ha cap versió dels Grundrisse en català. Per contra, hi ha traducció al castellàl d’accés lliure en format pdf en aquest enllaç. Un important llibre de suport és el de Roman Rosdolsky disponible en aquest enllaç.

 

Les sessions de treball seran mensuals, al Centre Sant Pere. C/ Sant Pere Més Alt, 25 08003 Barcelona. Consulta al mapa com arribar-hi. Inscripcions: seminaritaifa@seminaritaifa.org

 

Altres grups del seminari Taifa

Dins del seminari Taifa hi ha altres grups de treball als que es poden anar incorporant nous membres. És en aquests grups ens els quals la gent els membres del seminari Taifa concreten el seu aprenentatge i el seu trebal de difusió per a altres grups. El grup de Formació s’encarrega de preparar i impartir els cursos del seminari Taifa. El grup d’Economia Aplicada s’encarrega d’escriure els informes d’economia del seminari Taifa així com articles per a mitjans que ens demanen col·laboracions. El grup Senzillament prepara la fulla pedagògica que porta per títol Senzillament destinada a servir de material de debat a l’aula per a professors d’institut. El grup de Municipalisme treballa en l’elaboració d’un curs que serveixi de debat per abordar el municipalisme com alternativa a construir en front del capitalisme.