Informes

El Seminari TAIFA realitza periòdicament Informes amb l’objectiu de presentar aspectes de la nostra economia i la nostra societat de forma breu, senzilla i comprensible per a les persones que no tinguin una formació tècnica en economia, però vulguin entendre la societat i l’economia en la qual viuen. Podeu consultar tots els informes publicats a http://informes.seminaritaifa.org.